หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Home > In-house Training
Course
อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Upper PROFIT Series
Easy Finance & Accounting for Non-Finance People

รหัส: UPC 011
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
หมายเหตุ: Budget control, Key indicators in financial statement

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview The Future of Management: Formulating Competitive Directions
รหัส: SP001
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: Paradigm shifting and strategic management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview กลยุทธ์ The Long Tail
รหัส: SP004
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์
รหัส: SP023
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview การบริหารจัดการในสภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
รหัส: SP009
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Upper SCAN - Solution for HR & Corporate Training Roadmap
รหัส: UPC 006
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ทีม HRD Expert and Certified Trainer
หมายเหตุ: Personality & Competency Assessment. Talent Management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Strategic Thinking
การคิดเชิงกลยุทธ์


รหัส: UPC 016
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Vision, Mission, Scenario planning & Choice

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Management By Objectives
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


รหัส: UPC 017
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Objective setting, KPI, Positive attitude, Problem solving

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Effective Problem Solving and Decision Making
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล


รหัส: UPC 018
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Classify and identify problems, Tools for problem solving and decision making

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Systematic Thinking
การคิดเป็นระบบครบวงจร


รหัส: UPC 019
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Thinking cycle, Thinking patterns, Effective Decision Making

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

The Perfect Manager : Coaching for Manager


รหัส: UPC 021
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal
หมายเหตุ: Manager Attitude, Manager Skill, Coaching&Feedback, Influencing skill

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Effective Time Management
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: UM20
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Risk Management System: ISO 31000 ระบบบริหารความเสี่ยง


รหัส: UPC 025
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ. รังสรรค์ อินทร์จันทร์ • พัฒนาระบบบริหารโครงการก่อสร้าง โดยใช้ระบบบริหาร งาน คุณภาพ ( ISO 9001 ) , ระบบบริหารตามแนวเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( TQA ; Thailand Quality Awards ) และระบบบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ
หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ,ISO 31000 Risk Management-Principles and guidelines on implementation

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Strategic Planning: WTO/AFTA Impact on Your Business & Competitive Strategy for Survival
เจาะลึกกลยุทธ์เพื่อรับมือผลกระทบจาก WTO/AFTA และ การสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ

รหัส: UPB 006
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
• ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
• นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของไทย
หมายเหตุ: Impact from WTO & AFTA, Market trend, Strategic planning, Competitive Strategy, Blue Oceans

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview WorkStyle Coaching®
Powerful coaching & mentoring techniques for manager

รหัส: UPC 026
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: WorkStyle Coaching® DISC model, Coaching Techniques

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Personality Decoder  : WorkStyle DISC for Effective Communication
หลักสูตรอบรม DISC เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรหัส: UPC 040
วันอบรม: 21-31 ธ.ค. 2570
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Maximize Your Creative Thinking Power
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์


รหัส: UPC 043
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ. ธนัตถ์ จันทวาท
Upper Knowledge Brain Coach
แชมป์อัจฉริยะข้ามคืน 2 สมัย ผู้ชนะรายการอัจฉริยะข้ามคืนล้านที่ 36 อัจฉริยะแห่งศึกอัจฉริยะข้ามคืน ครั้งที่ 2 รายการอัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 49
หมายเหตุ: Sparking Your Ideas from the Differences, Thinking System, Creative Thinking Process

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Strategic Management
Strategic Planning Process
กระบวนการทำแผนกลยุทธ์


รหัส: UPC 044
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
หมายเหตุ: Strategic thinking, Strategic Positioning, Cautions in Execution process

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Enterprise Risk Management
รหัส: UPC 047
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
- กรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- Specialist ด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน
หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Value Innovations & Strategic Positioning for AEC opportunities

รหัส: UPC073
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Essential of Project Management
for Non-Project Manager

รหัส: UM4
วันอบรม: 8 สิงหาคม 2557
วิทยากร:
Dr. Thammanoon Hengsadeekul
Upper Knowledge Business Consultant
Former senior management from leading company in Real Estate Business and Modern Construction
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Strategic Management
Strategic Thinking and Planning Skills for Modern Leaders
การคิดและบริหารเชิงกลยุทธ์

รหัส: UM5i
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview New World's Order Trend, Opportunities, and Strategy in the Changing Landscape

รหัส: UM14
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Essential of Project Management
for Non-Project Manager

รหัส: UM4
วันอบรม: 8-8 ส.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Project Management Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Winning Negotiation กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ชนะ


รหัส: UPC091
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Strategic Execution
เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์


รหัส: UM19
วันอบรม: 5-5 ส.ค. 2570
วิทยากร:
รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Customer Insights
ขายตรงใจ เจาะสไตล์ลูกค้า

รหัส: UPC 020
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
Executive Coach
หมายเหตุ: การทำความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม 4 มิติ (DISC Model), ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง, การอ่านสไตล์ของลูกค้า

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

การบริหารการขาย
แบบลีน
(Lean Sales Management)


รหัส: UPC 022
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย Executive Coach
หมายเหตุ: Sales Management, Lean Management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Sales Enhancement with CRM
การสร้างสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย


รหัส: UPC 023
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย Executive Coach
หมายเหตุ: Sales improvement, Sales strategy, CRM

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Customer Experience Sales Management
การบริหารการขายเพื่อเพิ่มประสบการณ์เชิงบวกกับลูกค้า


รหัส: UPC 024
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย Executive Coach
หมายเหตุ: Customer Experience Management (CEM), Sales management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Smart Telesales/Telemarketing
เทคนิคอ่านสไตล์ เพื่อการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผล


รหัส: UPC 045
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ. ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ: Reading style through conversation, Open/close Sales Techniques

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Key Account Management
กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าหลักรหัส: UPC093
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Positive Thinking Power For Sales Achievement
พลิกมุมคิด พิชิตยอดขายรหัส: UPC094
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Industrial Selling Skills
เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
รหัส: UPC095
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Upper Manager®
Essential leadership & supervisory skills for new manager
ทักษะบริหาร สำหรับหัวหน้ายุคใหม่

รหัส: UM1
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Appreciative Listening & Enquiry ทักษะการฟังและตั้งคำถาม


รหัส: UPC090
วันอบรม: 1 ส.ค. 2560
วิทยากร:
Upper Knowledge Communication Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Commercial Awareness Basic Business Knowledge for Technical Staff


รหัส: UPC092
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Make Your Cool Office with Enneagram
รหัส: GTN 003
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
เป็นวิทยากรที่ดำเนินการฝึกอบรมเอ็นเนียแกรมมามากกว่า 120 รุ่นแล้ว
นอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปทำสัมมนาภายในองค์กรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ KBank, EGAT, Bankthai, Areeya Property Plc,
หมายเหตุ: Conflict Management, Teamwork

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Upper Coach Series
Coaching for Success

รหัส: UPC 003
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.คม สุวรรณพิมล The Master Coach
หมายเหตุ: 1. Goal achievement
2.Sales performance improvement
3.Organization development

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Total Coaching : An Effective Tool for Line Managers

รหัส: UPC 008
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
Executive Coach
หมายเหตุ: Coaching Style, Role of modern leader, Delegate, Feedback

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Personality Insightsfor enhancing self and team performance

รหัส: UPC 009
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
Executive Coach
หมายเหตุ: Personality Style, Assessment, DISC model

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Leadership Communication:
Great Communication Secrets of Great Leader

รหัส: UPC 010
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.คม สุวรรณพิมล
The Master Coach
หมายเหตุ: Communication for expression vision/delegation/motivating team

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Online Assessment: Leadership Style
ประเมิน สไตล์ผู้นำในตัวคุณ
ด้วย Upper
STYLE Personality Decoder


รหัส: UPC 015
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
Upper Knowledge HR Professionals
หมายเหตุ: Leadership style assessment, Personality&Behavior Profile, WorkStyle DISC
1,350
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,500
Course Preview Smart Presentation for Powerful Selling: Effective technique and presentation style of the smart leader
รหัส: UPC 032
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ธนประเสริฐ สมิทธิเนตย
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ: Smart presentation and communication skill

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Team Synergy: Creative Conflict Management การบริหารความขัดแย้งอย่
รหัส: UPC 033
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ: Conflict management, creative thinking & resolution

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Train the trainer ทักษะการเป็นวิทยากร
รหัส: UPC 041
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ชาย อินทรกำแหง
Upper Knowledge Professional Trainer
Winner of Division T Toastmasters International Speech Contest in 2003
หมายเหตุ: Techniques to be a Smart Trainer, Attractive Public Speaking, Effective Tools

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Smart Entrepreneurship for Innovative Organization (Passion to Innovation)
ฉีกกรอบสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยหัวใจผู้ประกอบการ

รหัส: UPC 042
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.แสงชัย ลี
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ: Essential Entrepreneurship Skills for Innovation Culture

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Transcendental Leadership:Building the proactive and visionary leader
ผู้นำเชิงรุก


รหัส: UPC 046
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
หมายเหตุ: Strategic thinking, Strategic Positioning, Cautions in Execution process

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

High Impact Presentation Change your presentation to be professional


รหัส: UPC084
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
Upper Knowledge Communication Coach
Winner of Division T Toastmasters International Speech Contest
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Creative Service Mind
Creating customer impression and better relationship
เติมหัวใจ  ใส่ความคิด  พิชิตใจลูกค้า

รหัส: UC5
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Communication Coach
หมายเหตุ: Creative Service Mind WorkStyle DISC

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Creative Service Mind
Creating customer impression and better relationship

รหัส: UC5-IH
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ: Creative Service Mind WorkStyle DISC
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview

Influencing Skill:  for manager and supervisor
ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ สำหรับหัวหน้างาน


รหัส: UL1
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Leading Operation Excellence
Enhance operation standard and proactive management
ทักษะการบริหารและดำเนินงานเชิงรุก

รหัส: UM12
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ: Problem Solving & Analysis Tools, CI Tools: 5s, Lean, TPM

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Management Sytem
and Tools for Management
ระบบบริหารองค์กรสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารมือใหม่


รหัส: UM13
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Positive Mindset Power
for Creating Happy Workplace
พลังความคิดบวก เพื่อบริษัท ความสุข ไม่จำกัด

รหัส: UM15
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Leadership Coach
หมายเหตุ: Self Motivation, Positive Thinking, Stress Reduction

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Influencing Skill for Sales and Customer Service
Get others to buy your ideas and collaborate with you
ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา

รหัส: UM16
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ: Supervisory skill, managerial skill, WorkStyle DISC, การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR1
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR2
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR3
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR4
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR5
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Upper Teamwork
รหัส: UPC 005
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ทีมวิทยากรและ coach ผู้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสร้าง teamwork ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ LVMH Dior, Dusit Thani, Tata Steel, ธนาคารออมสิน, Toyota, Honda, การบินไทย ฯลฯ
หมายเหตุ: Teamwork, Leadership, Service Mind, Communication

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Effective Link Between Performance and Rewards Management Systems
การเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผล

รหัส: UPC 012
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ Upper Knowledge HR Professional ผู้เชี่ยวชาญการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง วางโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารผลงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ: Performance Management System, Competency Management System, Rewards Management System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Salary Structure Design (Workshop)
การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

รหัส: UPC 013
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ Upper Knowledge HR Consultant ผู้เชี่ยวชาญการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง วางโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารผลงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ: Conceptual Design, Remuneration Policy, Tools & Process

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Human Resources Management for Line Managers
การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร


รหัส: UPC 014
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ Upper Knowledge HR Professional ผู้เชี่ยวชาญการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง วางโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารผลงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ: การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุ แต่งตั้ง, การบริหารค่าตอบแทน

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Upper PROFIT Series
Smart tax & accounting planning for cost reduction

รหัส: UPC 004
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ทีมวิทยากรจาก กรมสรรพากร หรือผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเหตุ: Cost Reduction through effective tax&accounting planning

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Smiling :) Lean Office
Your 1st Step to Business Excellence

รหัส: UPT 007
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ทีมงานมืออาชีพด้าน Total Productivity Management และ ทีมที่ปรึกษาธุรกิจด้าน HR Development Solution ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมงานและปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: Smiling Lean Assessment, Value Stream, Ergonomics, Change

ดูส่วนลดเพิ่ม

line