หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Leadership Communication:Great Communication Secrets of Great Leader Share
ส.ค. 2551
ผู้นำทีม หรือ Team leader คือส่วนสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กร โดยผู้นำทีมจะต้องเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กับพนักงาน ในขณะเดียวกันผู้นำทีมจะต้องกำกับดูแลและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ดังนั้นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้นำทีม คือทักษะด้านการสื่อสาร ที่ผู้นำทีมงานจะต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าผู้นำทีมใดที่ขาดทักษะนี้จะส่งผลเสียต่อภาพรวมและการบริหารงานภายในขององค์กรอย่างมาก


หมวด งานอดิเรกและวิชาชีพ
รหัสหลักสูตร UPC 010
วัน-เวลา เวลา -- น.
สถานที่ --

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.คม สุวรรณพิมล

The Master Coach
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบสำหรับผู้บริหารหรือผู้นำทีมในรูปแบบต่างที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Manager Supervisor หรือ Team Leader
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆในการบริหารของของผู้นำทีม
• เพื่อให้ผู้นำทีมได้เข้าใจในเชิงจิตวิทยาการสื่อสารกับบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะต่างๆ
• เพื่อให้ผู้นำทีมสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตร
หัวข้อหลักสูตร
1.พื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร(The Essentials of Communication)
• การสร้างพื้นฐานสื่อสารโดยเริ่มต้นจากตนเอง (Communication is Individual)
• การเข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (The Way of Effective Communication)

2 . การพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้นำ (Improving Communication Skills)
• ทักษะการสื่อสารด้านวิสัยทัศน์และการวางแผน(Communication for Vision & Plan)
• ทักษะการสื่อสารเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (Communication for Delegate)
• ทักษะการสื่อสารเพื่อการสอนงาน (Communication for Coaching Team )
• ทักษะการสื่อสารเพื่อการจูงใจทีมงาน (Communicating for Motivation)

วิธีการอบรม
อบรมในลักษณะของ Workshop โดยเป็นการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง การทำกิจกรรมกลุ่ม การประเมินตนเอง การใช้เครื่องมือพัฒนาตนเอง โดยฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

Instructor
อ. คม สุวรรณพิมล
* Upper Knowledge Executive Coach
* ผ่านประสบการณ์และความสำเร็จด้านการบริหาร และที่ปรึกษามามากกว่า 10 ปี * เป็น Executive Coach ที่ปรึกษาด้านการบริหารและฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาทีมขายให้แก่องค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก
* ผู้แต่งหนังสือ Best Seller เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาทีมงาน เช่น Coach for Goal
Coach for Sales
Smart Image for Success


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call us 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pls call us 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ
-Hotline Tel. 089-129-8989
info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line