หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
กลยุทธ์ The Long Tail Share
ส.ค. 2551
ปรากฏการณ์ของโลกธุรกิจในอนาคตที่ทำให้เราต้องปรับตัว ปรับวิธีคิดและปรับกลยุทธ์สู่ภาวะตลาดแบบไม่เป็นศูนย์ สู่วัฒนธรรม Niche Market ในเศรษฐกิจแบบ Long Tail

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร SP004
วัน-เวลา เวลา -- น.
สถานที่ --

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ หัวหน้างาน
ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

วัตถุประสงค์
-ให้เข้าใจปรากฏการณ์ของโลกธุรกิจในอนาคต ผลจากการเชื่อมโยงธุรกิจด้วยโลกของไอที
ที่ทำให้รูปแบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป
-ให้รู้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน และส่งผลต่อเราอย่างไร
-ปรับ Mind Set ด้วยวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ใหม่ให้เข้ากับวิถีธุรกิจใหม่
-ร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์แนวคิดของ The Long Tail ต่อธุรกิจของไทย
รายละเอียดหลักสูตร
1. แนวคิดว่าด้วยกลยุทธ์หางยาว ( The Long Tail ) 2. สภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง : องค์ประกอบแห่งการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 3. พัฒนาการของกลยุทธ์หางยาว 4. ไอทีกับกลยุทธ์หางยาว 5. การใช้กลยุทธ์หางยาวกับธุรกิจประเภทต่างๆ 6. วิธีคิดเชิงกลยุทธ์แบบ Long Tail 7. กลยุทธ์หางยาวและการปรับองค์กร 8. กลยุทธ์หางยาวกับวัฒนธรรมองค์กร 9. พลวัตรของกลยุทธ์หางยาว 10.กฎ 9 ข้อ ในการใช้กลยุทธ์หางยาว


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-913-2009
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line