หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Home > About us
About us
HRD Solution for "Happy & Efficient Workplace"
People are key driver for every organization towards success. Many organizations come up with great strategy and business model but fail on execution. Why?. People, Process, Communication?

However, the strategy execution does not mean just once, but the most challenging task for smart management is how to establish a platform with human touch to support strategy execution and make it last long as a cycle for continual growth and engagement.

Upper Knowledge as your HR business partner, we understand business needs, especially issues said above. With experience executive coaches, business consultants, and HR professionals, we dedicate to providing customized solutions to help you develop people platform for continual growth, and make your organization a Happy & Efficient Workplace.

Assessment Center
Assess
  • Personality Assessment eg. workstyle DISC
  • Competency Assessment
  • Lean Assessment
  • Gap Analysis
  • Performance Management KPI, Balanced Scorecard Strategy Map
Development Center
Develop
Consulting , Training, Coaching on
Brain Skills
Attitude, Thinking, Memory, Strategy
People Skills
Leadership, Managerial, Communication

Business Improvement Skills
Lean, Risk Management, Performance Management, Finance for non-finance
Optimizing Center
Optimize and follow up with "paperless" HRD platform
  • Competency Assessment & Development Platform Training Management Platform Performance Management Platform
  • Individual Development Plan (IDP) Platform
  • Knowledge Management Platform

CONTACT US
Objective (*)

Sender (*)
Email (*)
Mobile
Topic (*)
Details (*)
Please fill information in the box with *
line