หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Transcendental Leadership:Building the proactive and visionary leaderผู้นำเชิงรุก Share
ส.ค. 2551

ก้าวสู่ผู้นำเหนือระดับ ด้วยวิสัยทัศน์และทักษะการจัดการเชิงรุก

     สภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันของธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและด้วยความรุนแรงที่สูงขึ้นตลอดเวลาในยุคสังคมข่าวสาร องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้งกล่าวก็มีอันต้องล่มสลายในขณะที่องค์กรที่ปรับตัวได้ดีก็มีความรุ่งเรืองและสามารถขยายธุรกิจพร้อมกับทำกำไรอย่างไม่เคยมีมาก่อนโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่พูดกันว่า “ไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาย” (Change or Die) ระบบการจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลาก็ตาม แต่ถ้าจะวิเคราะห์ให้ถึงแก่น ระบบการจัดการในวันนี้ยังมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบการจัดการที่มีมาโดยตลอดหลายทศวรรษ ในขณะที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงข้ามมิติและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น “โลกไม่กลม” (The World is flat) ระบบการจัดการยังถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังแบบข้ามมิติ เมื่อโลกแห่งการแข่งขันเปลี่ยนข้ามมิติระบบการบริหารจัดการ (Management) จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้ามมิติเช่นเดียวกันเพี่อให้ทันกับสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลง

     หลายครั้งในการนำองค์กรที่ต้องเผชิญพลวัตของการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจก่อให้เกิดการก้าวไม่ทันของผู้ตามหรือเกิดแรงต้าน ซึ่งในการนำองค์กรเช่นนี้ โดยเฉพาะองค์กรที่ครองสถานะผู้นำหรือเติบโตอยู่แล้ว สิ่งสำคัญก็คือการทำให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าเป็นการก้าวไปด้วยกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันไม่เพียงเฉพาะการได้รับรางวัล การเป็นที่หนึ่ง การได้รับการกล่าวขานว่าเป็นองค์กรแห่งการดำเนินงานเป็นเลิศ Operational Excellence หากแต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นคือ “การเติบโตอย่างต่อเนื่อง” และ “ความสุขและความภาคภูมิใจที่ไม่อาจซื้อหาได้” ซึ่งซ่อนอยู่ในเป้าหมายนี้

     ดังนั้น ภาวะผู้นำในการนำองค์กรที่มีบันทึกความสำเร็จในอดีตถึงปัจจุบันมากมายเพื่อให้ก้าวไปอีกขั้นสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นสิ่งท้าทายของผู้บริหารที่จะดึงศักยภาพของผู้คนออกมาโดยไม่ติดอยู่ในกับดักความสำเร็จ ego และ comfort zone ของตนเองหมวด งานอดิเรกและวิชาชีพ
รหัสหลักสูตร UPC 046
วัน-เวลา เวลา 1 วัน (9.00-16.00) น.
สถานที่ On site

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

Upper Knowledge Executive Coach

นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
Manager, Senior Manager, Top Management
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการอบรม / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อปรับกระบวนทัศน์แก่บุคลากรในองค์กร โดยเริ่มจากทีมผู้บริหารระดับสูง

2. เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง พร้อมแนวทางในการนำองค์กรและการจัดการ ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Leadership ที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร และจากภายนอก

3. เพื่อสร้างความตระหนักในเป้าหมายเดียวกันและการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียดหลักสูตร


สนใจรายละเอียด Module และวิธีการฝึกอบรม 
กรุณาติดต่อ Training Solutions Dept.
Upper Knowledge Co.
Ltd. 02-730-5589
089-129-8989


วิทยากร
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
- นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

  Download: โบรชัวร์
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้
- กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ
- Contact: Upper Knowledge 089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line