หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Course
Enterprise Risk Management Share
ส.ค. 2551
     การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่นำมาใช้ในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่องค์กรมากที่สุด การบริหารความเสี่ยงยังหมายความถึง การประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร และผลได้ผลเสียขององค์กรอีกด้วย

     หลักสูตร    การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) จะช่วยให้ท่านและทีมงานตระหนักถึง การบริหารความเสี่ยงในมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อการบริหารเชิงรุกที่รัดกุม   ซึ่งประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกัน   ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และการสูญเสียโอกาสการสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญหมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร UPC 047
วัน-เวลา เวลา 1 วัน (9.00-16.00) น.
สถานที่ On site

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

Upper Knowledge Executive Coach

- กรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์

- Specialist ด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน
• ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• Operation manager, Line manager
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
•เข้าใจถึงความจำเป็นและความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการความเสี่ยง กับแผนธุรกิจ
•สามารถนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
•สามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทาง เทคนิค และเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ
รายละเอียดหลักสูตร


สนใจรายละเอียด Module และวิธีการฝึกอบรม 
กรุณาติดต่อ Training Solutions Dept.
Upper Knowledge Co.
Ltd. 02-730-5589
089-129-8989


วิทยากร
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach<br>
- กรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- Specialist ด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน

การศึกษา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “General Management Program”จาก Harvard Business School
Boston
MA
USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Driving Corporate Performance: Aligning Scorecards
Systems
and Strategy” จาก Harvard Business School
Boston
MA
USA
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน (ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จาก California State University
Sacramento
CA
USA) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การเงิน และ การตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการบริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด บริหารงานด้านวางแผนและพัฒนาระบบงานอันได้แก่ SAP
ISO9001 งานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันบริษัท รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน รีสอร์ท และ ศาสนสถาน มีรายรับปีละ 2 พันล้านบาท
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบการตลาดผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์ และประสานงานขายผ่านบริษัท ดีทแฮล์ม จำกัดอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้
- กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ
- Contact: Upper Knowledge 089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line