หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
WorkStyle Coaching® Powerful coaching & mentoring techniques for manager Share
ก.พ. 2552
    คุณ  นอกจากในฐานะผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างานแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือการเป็น Coach ที่ดี เพื่อนำพาองค์กรหรือทีมงานไปสู่เป้าหมาย ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น การช่วยค้นหาและดึงศักยภาพออกมาใช้ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และการให้โอกาส ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในทีม มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น สามารถรับมือกับปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างโดดเด่นยิ่งขึ้น

    แต่ทำไม ผู้บริหาร หรือผู้นำทีมในหลายองค์กร มักไม่ประสบความสำเร็จในการ Coach เท่าใดนัก พร้อมกับปัญหาเรื่อง ego crash และการสื่อสาร

    WorkStyle Coaching® คือเทคนิคการ Coaching ที่เจาะลึกระดับจิตวิทยา โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพและ Work Style ของแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้การ Coaching ของคุณ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่ม Performance ให้กับทีมงานของคุณให้สูงขึ้น


หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร UPC 026
วัน-เวลา เวลา 1 วัน 9.00-16.00 น.
สถานที่ On site

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
Upper Knowledge Executive Coach

ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
- ผู้ที่ต้องการเสริมทักษะด้านการ Coaching ในระดับจิตวิทยา โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพและ Work Style ของแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้การ Coaching มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่ม Performance ของทีมให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
•ประเมิน Leadership & Personality Style ของตนเองโดยใช้แบบทดสอบ และทำความเข้าใจในความเหมาะสมของแต่ละ Style
•เข้าใจหลักการที่สำคัญของ WorkStyle Coaching และ Core Values ของ Coach ที่ดี
•เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและเทคนิค Coaching รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้โดยฝึกปฏิบัติใน workshop
•ประเมินคุณลักษณะบุคคลโดยใช้แบบทดสอบ (DISC Model) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพบุคคล นำไปสู่การปรับรูปแบบ Coaching และการสื่อสาร ให้เหมาะกับผู้ที่จะรับการ Coach
•เรียนรู้ขั้นตอนของการ coach และตั้งเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
•สามารถจัดทำ Action Plan ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากร (Employee Performance Goal) และเป้าหมายขององค์กร (Organization Performance Goal)
รายละเอียดหลักสูตร
หัวข้อหลักในการอบรม
- WorkStyle Coaching® DISC model

- หลักการสำคัญของ coaching 
  ค่านิยมของ coach 
  ขั้นตอน coaching
  มนุษยสัมพันธ์และการสร้างความไว้วางใจ

- The Art and Science of WorkStyle Coaching®
   การอ่านรูปแบบพฤติกรรมของคน (Reading people) 
   การสังเกต (Observation) การฟัง (Listening)
   การตั้งคำถาม (Questioning)
   การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

- Coaching Workshop and Comments

อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
Upper
Knowledge Executive Coach

- Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
- ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีในสายปฏิบัติการและการบริหารกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทไทย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ อาทิ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โจตันไทย จำกัด
บริษัท สยามการ์เดียน จำกัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- องค์กรที่เคยบรรยายและให้คำปรึกษา Thailand Management Association (TMA)
Thai-German Institute
Mitsubishi Company (Thailand)
Toyota Leasing Thailand
East Asiatic (Thailand)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และองค์กรชั้นนำหลายแห่ง
- TRAINING and CERTIFIED
   Professional Certified Behavioral and Career Consultant
   People Management from Disney Institute in Florida
USA.
   Advance NLP intervention


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
Upper Knowledge hotline 02-730-5589, 089-129-8989

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
--
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
*ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

  Download: โบรชัวร์
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 02-730-5589, 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line