หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Strategic Execution เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Share
ส.ค. 2559


"Strategy without effective execution is useless."
"Without proper monitoring and continuity, strategic planning would be just a nice paper."
Peter Drucker

Benefits from the program
Strategic Alignment |Monitoring & Continuity| Influencing Communicationหมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร UM19
วัน-เวลา เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ On-site, Inhouse Training

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมจะ
สามารถเชื่อมโยงแผนงานและถ่ายทอดสู่วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ตระหนักถึงความสำคัญของ “การติดตามผล” และ “ความต่อเนื่อง”

เรียนรู้วิธีการป้องกัน  รับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การเตรียมการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  ทางเลือก และคาดการณ์ผลกระทบที่จะตามมา การวางแผนกระจายการดำเนินงาน การรับมือกับสถานการณ์ กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร  เพื่อได้รับความร่วมมือ และ execute strategy ได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร


Strategic Execution
Influencing Changes & Creating Options for Achievements
เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์


Outline

Common traps when strategic plan is on the action
SMART Goal setting
Strategic Alignment:  Strategy Map and Alignment
     การ
เชื่อมโยงแผนงานและถ่ายทอดสู่วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผล
     สำเร็จ
ตามเป้าหมาย
Key Success Factors:  Monitoring & Continuity

    ตระหนักถึงความสำคัญของ “การติดตามผล” และ “ความต่อเนื่อง”

Integrated Thinking:  Impact, Consequence & Proactive actions

    เรียนรู้วิธีการป้องกัน  รับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น
    การรับมือกับสถานการณ์ กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

Communication Techniques
    เรียนรู้
เทคนิคการสื่อสาร  เพื่อได้รับความร่วมมือ และ execute
    strategy
ได้อย่างมีประสิทธิผล


Course length:  1-2 Days 
- depending on the basic background of the audience
- customizable
please contact Upper Knowledge hotline 0891298989,  info@UpperKnowledge.com
อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Please call 0891298989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Please call 0891298989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
-

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

  Download: โบรชัวร์
PROMOTION
Contact Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line