หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Effective Time Management เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Share
พ.ย. 2552


หลักการและเหตุผล 
      โลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้วยความรู้ มนุษย์ทุกคนจะต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้และแข่งขันเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ การจัดการเวลาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกคน

     “เวลาคือชีวิต มันไม่มีวันย้อนกลับและไม่มีอะไรมาทดแทนมันได้ แต่การเป็นนายเหนือเวลาของคุณ จะเท่ากับเป็นนายเหนือชีวิตของคุณ และคุณจะได้รับประโยชน์จากมันมากที่สุด” เวลาของทุกคนมีเท่ากัน คนจะสำเร็จในชีวิตจะต้องมีวิธีการจัดการเวลาที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต หลักสูตรการบริหารเวลา (Effective Time Management) กำลังจะทำให้คุณรู้จักการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัว

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร UM20
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.00 น.
สถานที่ On-site, Inhouse Training

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Executive Coach ทุกคนในองค์กร
วัตถุประสงค์
Benefits from the program
Prioritization | Decision Making |Time Maximizer

• รู้จักอุปสรรคและกิจกรรมที่ฆ่าเวลาในแต่ละวัน
• สามารถนำเทคนิคต่างๆไปช่วยกำจัดอุปสรรคและกิจกรรมที่ฆ่าเวลาให้ลดลงและสามารถเพิ่มเวลาว่างในแต่ละชั่วโมงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ช่วยให้เรียนรู้การใช้เวลาในชีวิตปัจจุบันและวิธีในการเพิ่มเวลาใน 1 ชม.ให้มีมากกว่า 60 นาที
• การวางแผนงานจริงในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพในสถานะการณ์ต่างๆอย่างมีระบบ
• เรียนรู้การตอบปฏิเสธเชิงสร้างสรรค์


รายละเอียดหลักสูตร

Course length:  1 Day

Outline

Why always time’s up?  เวลาหายไปไหน   คุณใช้เวลาทุกวันนี้อย่างไร

Prioritize your problems  เทคนิคการแยกแยะปัญหา    และจัดลำดับความสำคัญ

Decision Making technique  เทคนิคการตัดสินใจ

Job Delegation technique เทคนิคการมอบหมายงาน

Time Maximizer  technique เทคนิคการเพิ่มเวลาให้กับตนเอง

• การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาในแต่ละวัน
• เรียนรู้และเข้าใจในอุปสรรคและกิจกรรมฆ่าเวลา
• การปลดล็อคต่างๆเพื่อให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้ตัวอย่างและเครื่องมือในการบริหารเวลาที่นำไปใช้ได้จริง
• ฝึกฝนและตรวจสอบตนเองในการใช้เวลาต่อกิจกรรมในแต่ละวัน
• การฝึกทักษะในการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาแผนงานปัจจุบันอย่างชาญฉลาด
• การตอบปฎิเสธเชิงบวก
• สรุปและตอบคำถาม

รูปแบบการสัมมนา
• บรรยาย
workshop with group discussion and case studies
real-life problem solvingอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call 0891298989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pls call 0891298989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

  Download: โบรชัวร์
PROMOTION
Contact Upper Knowledge Hotline 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line