หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Home > Courses > กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
Course
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Register Guide
อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Strategic Execution
เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์


รหัส: UM19
วันอบรม: 5-5 ส.ค. 2570
วิทยากร:
รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Essential of Project Management
for Non-Project Manager

รหัส: UM4
วันอบรม: 8-8 ส.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Project Management Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
New World's Order Trend, Opportunities, and Strategy in the Changing Landscape

รหัส: UM14
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
Value Innovations & Strategic Positioning for AEC opportunities

รหัส: UPC073
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
Winning Negotiation กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ชนะ


รหัส: UPC091
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

Effective Time Management
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: UM20
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

Personality Decoder  : WorkStyle DISC for Effective Communication
หลักสูตรอบรม DISC เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรหัส: UPC 040
วันอบรม: 21-31 ธ.ค. 2570
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
WorkStyle Coaching®
Powerful coaching & mentoring techniques for manager

รหัส: UPC 026
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: WorkStyle Coaching® DISC model, Coaching Techniques

ดูส่วนลดเพิ่ม

line