หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
The Future of Management: Formulating Competitive Directions Share
ส.ค. 2551
หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันของธุรกิจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและด้วยความรุนแรงที่สูงขึ้นตลอดเวลาในยุคสังคมข่าวสาร องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้งกล่าวก็มีอันต้องล่มสลายในขณะที่องค์กรที่ปรับตัวได้ดีก็มีความรุ่งเรืองและสามารถขยายธุรกิจพร้อมกับทำกำไรอย่างาไม่เคยมีมาก่อนโลกกำลังเข้าสุ่ยุคที่พูดกันว่า “ไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาย” (Change or Die)

ระบบการจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลาก็ตาม แต่ถ้าจะวิเคราะห์ให้ถึงแก่น ระบบการจัดการในวันนี้ยังมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบการจัดการที่มีมาโดยตลอดหลายทศวรรษ ในขณะที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงข้ามมิติและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น “โลกไม่กลม” (The World is flat) ระบบการจัดการยังถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังแบบข้ามมิติ เมื่อโลกแห่งการแข่งขันเปลี่ยนข้ามมิติระบบการบริหารจัดการ (Management) จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้ามมิติ่เช่นเดียวกันเพี่อให้ทันกับสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลง

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร SP001
วัน-เวลา เวลา -- น.
สถานที่ --

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึง ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐิกจยุคใหม่ การบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และสามรถนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ขององค์กรได้ เพื่อสร้างความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน
รายละเอียดหลักสูตร
1.จุดจบของการจัดการ (End of Management)

2.วาระแห่งนวัตกรรมการจัดการ (An Agenda for Management Innovation)

3.สร้างชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Creating a Community of Purpose)

4.ประชาธิปไตยแห่งนวัตกรรม (Building an innovation Democracy)

5.สร้างจินตนาการแห่งการจัดการบนอนาคต (Imagining the Future of Management)

6.หลักการใหม่สำหรับการจัดการแห่งอนาคต (Escaping the Shackles)

7.เนื้อหาสาระและการจัดการแห่งอนาคต (Embracing New Principles)

8.ผู้สร้างนวัตกรรมแห่งการจัดการแห่งอนาคต (Becoming a Management Innovator)

9.การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการจัดการแห่งอนาคต (Change Management)

10.หลักการจัดการแห่งอนาคตกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย (Building the Future of Management)

11.กรณีศึกษา (Case Studies)


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-913-2009
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line