หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Upper Announcement
Upper Recommend Member Register
Value Innovation Strategy for AEC opportunities
กลยุทธ์รุก-รับ และสร้างตลาดใหม่
จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

* เปิดมุมมองเชิงมหภาพที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรวดเร็ว
* เสริมทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) และการกำหนดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (strategic positioning)
* เสริมทักษะด้าน creative business development

โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
• ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
• นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของไทย 

Inhouse training
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
Enterprise Risk Management
Ensure Business Continuity & Sustainable Growth
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม


Upper Update
Upper News Upper Career Upper Business Upper Network

ข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2567
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
กระทรวงการคลัง
สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่
Money Channel
ข่าวเพื่อการลงทุนและบริหารเงิน
กรมสรรพกร
ห้องข่าวสรรพกร
Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery

Hot Courses
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
Register Guide
อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Strategic Execution
เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์


รหัส: UM19
วันอบรม: 5-5 ส.ค. 2570
วิทยากร:
รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

Appreciative Listening & Enquiry ทักษะการฟังและตั้งคำถาม


รหัส: UPC090
วันอบรม: 1 ส.ค. 2560
วิทยากร:
Upper Knowledge Communication Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Leading Operation Excellence
Enhance operation standard and proactive management
ทักษะการบริหารและดำเนินงานเชิงรุก

รหัส: UM12
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ: Problem Solving & Analysis Tools, CI Tools: 5s, Lean, TPM

ดูส่วนลดเพิ่ม
Management Sytem
and Tools for Management
ระบบบริหารองค์กรสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารมือใหม่


รหัส: UM13
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Manager®
Essential leadership & supervisory skills for new manager
ทักษะบริหาร สำหรับหัวหน้ายุคใหม่

รหัส: UM1
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Positive Mindset Power
for Creating Happy Workplace
พลังความคิดบวก เพื่อบริษัท ความสุข ไม่จำกัด

รหัส: UM15
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Leadership Coach
หมายเหตุ: Self Motivation, Positive Thinking, Stress Reduction

ดูส่วนลดเพิ่ม
Influencing Skill for Sales and Customer Service
Get others to buy your ideas and collaborate with you
ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา

รหัส: UM16
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ: Supervisory skill, managerial skill, WorkStyle DISC, การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR1
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR2
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR3
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR4
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR5
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Creative Service Mind
Creating customer impression and better relationship
เติมหัวใจ  ใส่ความคิด  พิชิตใจลูกค้า

รหัส: UC5
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Communication Coach
หมายเหตุ: Creative Service Mind WorkStyle DISC

ดูส่วนลดเพิ่ม
Essential of Project Management
for Non-Project Manager

รหัส: UM4
วันอบรม: 8-8 ส.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Project Management Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Value Innovations & Strategic Positioning for AEC opportunities

รหัส: UPC073
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
New World's Order Trend, Opportunities, and Strategy in the Changing Landscape

รหัส: UM14
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
Winning Negotiation กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ชนะ


รหัส: UPC091
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Commercial Awareness Basic Business Knowledge for Technical Staff


รหัส: UPC092
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Key Account Management
กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าหลักรหัส: UPC093
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Positive Thinking Power For Sales Achievement
พลิกมุมคิด พิชิตยอดขายรหัส: UPC094
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Industrial Selling Skills
เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
รหัส: UPC095
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

Effective Time Management
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: UM20
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
WorkStyle Coaching®
Powerful coaching & mentoring techniques for manager

รหัส: UPC 026
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: WorkStyle Coaching® DISC model, Coaching Techniques

ดูส่วนลดเพิ่ม

Personality Decoder  : WorkStyle DISC for Effective Communication
หลักสูตรอบรม DISC เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรหัส: UPC 040
วันอบรม: 21-31 ธ.ค. 2570
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Smart Entrepreneurship for Innovative Organization (Passion to Innovation)
ฉีกกรอบสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยหัวใจผู้ประกอบการ

รหัส: UPC 042
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.แสงชัย ลี
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ: Essential Entrepreneurship Skills for Innovation Culture

ดูส่วนลดเพิ่ม

Transcendental Leadership:Building the proactive and visionary leader
ผู้นำเชิงรุก


รหัส: UPC 046
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
หมายเหตุ: Strategic thinking, Strategic Positioning, Cautions in Execution process

ดูส่วนลดเพิ่ม

Influencing Skill:  for manager and supervisor
ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ สำหรับหัวหน้างาน


รหัส: UL1
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
line