หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Articles
สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับธุรกิจ SME (1) Share
By www.rd.go.th
Published Date 14 กรกฎาคม 2551

ลักษณะของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากกรมสรรพากร เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กรมสรรพากรกำหนดลักษณะธุรกิจ อาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยธุรกิจต้องมีลักษณะ ดังนี้

ที่มา : กรมสรรพากร
line