หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Home > Calendar
Calendar
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
Register Guide
อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Strategic Execution
เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์


รหัส: UM19
วันอบรม: 5-5 ส.ค. 2570
วิทยากร:
รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Essential of Project Management
for Non-Project Manager

รหัส: UM4
วันอบรม: 8-8 ส.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Project Management Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Value Innovations & Strategic Positioning for AEC opportunities

รหัส: UPC073
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
New World's Order Trend, Opportunities, and Strategy in the Changing Landscape

รหัส: UM14
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development

ดูส่วนลดเพิ่ม
Winning Negotiation กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ชนะ


รหัส: UPC091
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

Effective Time Management
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: UM20
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
WorkStyle Coaching®
Powerful coaching & mentoring techniques for manager

รหัส: UPC 026
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: WorkStyle Coaching® DISC model, Coaching Techniques

ดูส่วนลดเพิ่ม

Personality Decoder  : WorkStyle DISC for Effective Communication
หลักสูตรอบรม DISC เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรหัส: UPC 040
วันอบรม: 21-31 ธ.ค. 2570
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Key Account Management
กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าหลักรหัส: UPC093
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Positive Thinking Power For Sales Achievement
พลิกมุมคิด พิชิตยอดขายรหัส: UPC094
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Industrial Selling Skills
เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
รหัส: UPC095
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป

Appreciative Listening & Enquiry ทักษะการฟังและตั้งคำถาม


รหัส: UPC090
วันอบรม: 1 ส.ค. 2560
วิทยากร:
Upper Knowledge Communication Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Manager®
Essential leadership & supervisory skills for new manager
ทักษะบริหาร สำหรับหัวหน้ายุคใหม่

รหัส: UM1
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Commercial Awareness Basic Business Knowledge for Technical Staff


รหัส: UPC092
วันอบรม: 1-31 ธ.ค. 2590
วิทยากร:

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Leading Operation Excellence
Enhance operation standard and proactive management
ทักษะการบริหารและดำเนินงานเชิงรุก

รหัส: UM12
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ: Problem Solving & Analysis Tools, CI Tools: 5s, Lean, TPM

ดูส่วนลดเพิ่ม
Management Sytem
and Tools for Management
ระบบบริหารองค์กรสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารมือใหม่


รหัส: UM13
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Positive Mindset Power
for Creating Happy Workplace
พลังความคิดบวก เพื่อบริษัท ความสุข ไม่จำกัด

รหัส: UM15
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Leadership Coach
หมายเหตุ: Self Motivation, Positive Thinking, Stress Reduction

ดูส่วนลดเพิ่ม
Influencing Skill for Sales and Customer Service
Get others to buy your ideas and collaborate with you
ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา

รหัส: UM16
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Sales Coach
หมายเหตุ: Supervisory skill, managerial skill, WorkStyle DISC, การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR1
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR2
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR3
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR4
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Upper Resource
Proactive HRM & HRD Platform
ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก

รหัส: UR5
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Consultant
หมายเหตุ: ็HR Platform, HR Information System

ดูส่วนลดเพิ่ม
Creative Service Mind
Creating customer impression and better relationship
เติมหัวใจ  ใส่ความคิด  พิชิตใจลูกค้า

รหัส: UC5
วันอบรม: In-house Training
วิทยากร:
Upper Knowledge Communication Coach
หมายเหตุ: Creative Service Mind WorkStyle DISC

ดูส่วนลดเพิ่ม

Influencing Skill:  for manager and supervisor
ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ สำหรับหัวหน้างาน


รหัส: UL1
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Smart Entrepreneurship for Innovative Organization (Passion to Innovation)
ฉีกกรอบสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยหัวใจผู้ประกอบการ

รหัส: UPC 042
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.แสงชัย ลี
Upper Knowledge Executive Coach

หมายเหตุ: Essential Entrepreneurship Skills for Innovation Culture

ดูส่วนลดเพิ่ม

Transcendental Leadership:Building the proactive and visionary leader
ผู้นำเชิงรุก


รหัส: UPC 046
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
หมายเหตุ: Strategic thinking, Strategic Positioning, Cautions in Execution process

ดูส่วนลดเพิ่ม

line