หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Value Added Communication for Call Centerกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ CALL CENTERด้วย Creative Communication Share
ก.พ. 2552

ปัจจุบันศูนย์ให้บริการลูกค้า : Call Center ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ผู้บริหารให้ความสำคัญในการก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการ สร้าง และรักษาลูกค้าขององค์กร รวมทั้งมีภารกิจหลัก ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งด้านการ แสดงความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที

ดังนั้นพนักงานศูนย์บริการลูกค้า จึงเปรียบเสมือนเป็น พนักงานหน้าด่าน และหลังบ้านในเวลาเดียวกัน (Front Line & Service Support) ที่มีหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลต่าง ๆ การ แก้ปัญหา การรับคำร้องเรียน คำบ่น คำชมเชย ฯลฯ ซึ่งความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้บริการ และจัดการกับความ ต้องการของลูกค้า จึงมีความจำเป็นอย่างสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการสร้างความประทับใจแรกพบ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรับรู้ของลูกค้า ที่มีผลต่อการสร้างและรักษาลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

หลักสูตรนี้ จึงได้ พัฒนาขึ้น เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานของพนักงานศูนย์ให้บริการลูกค้า : Call Center ให้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการลูกค้า ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาในการทำงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดเป้าหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปหมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 006
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ Veronica Residence ถ. รัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์พธูสิรี รัตนกาฬ
• พนักงาน Call Center ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปี
• หัวหน้างาน หรือผู้จัดการฝ่าย Call Center และผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าในการให้บริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพ บนหลักการของผลงานการวิจัย : Knowledge Base Learning
• เปิดโอกาสให้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการสื่อสาร และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
ความสำเร็จในด้านความพึงพอใจให้ลูกค้า จากกรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการอบรม : Play & Learn
• สามาถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม : Understanding & Applied
รายละเอียดหลักสูตร

• กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า : Call Center เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ที่ส่งผลต่อ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

• การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน ความไม่พอใจ คำบ่น คำตำหนิจากลูกค้า เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสมดุล ตามความ คาดหวังของลูกค้า

• การสื่อสารด้านบวกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และบริหารความรู้สึกที่ดีให้ลูกค้า เมื่อใช้บริการ Call Center

• เทคนิคการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อสร้าง และรักษาความประทับให้ลูกค้า

วิธีดำเนินการอบรม
• Knowledge Base Learning
• Play & Learn
• Understanding & Applied
• Brainstorming & Group Discussion
• Role Play & Practice
• VCD & Lectureอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge รับส่วนลด 5%
0.00 232.75 99.75 3,557.75 3,458.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
--
หมายเหตุ
สนใจจัดเป็น In-house training ติดต่อinfo@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 5%

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line