หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Coaching in Organization :How to help people improve their performance Share
ต.ค. 2552
Why Coaching Skills are Vital
บทบาทและหน้าที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ การสอนงานเพื่อพัฒนาลูกน้องหรือทีมงานให้มี Competency ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งทุกวันนี้ผู้บริหารทุกระดับ รับบทบาทเป็นผู้สอนงานกันอยู่แล้ว แต่ผลการวิจัยของหลายองค์กรพบว่า ผู้บริหารที่มีความสามารถในการสอนงาน กลับไม่สามารถสร้างหรือพัฒนาลูกน้องให้มีศักยภาพได้ สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากผู้บริหารทำหน้าที่เป็นเพียง ผู้สอนงานที่ดี แต่ขาดการทำหน้าที่เป็น Coach ที่ดีให้แก่ลูกน้อง

วันนี้องค์กรชั้นนำต่างเชื่อมั่นว่า การ Coaching และ Feedback เป็น Competency ที่สำคัญและจำเป็นของผู้บริหารยุคใหม่ทุกระดับตั้งแต่หัวหน้างาน จนถึงผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแต่ละท่านเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาลูกน้องให้มี Performance ที่ดีขึ้นและทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายได้

ดังนั้น ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จึงไม่ใช่เพียงผู้ทำหน้าที่ในการสอนงาน แต่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็น Coach ในการสร้างและพัฒนาลูกน้องหรือทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งต้องทำหน้าที่เป็นกระจกเงาในการสะท้อนให้ลูกน้องหรือทีมงาน เห็นพ้องว่าตนเองมีจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาในด้านใด เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเอง และเป้าหมายรวมขององค์กรได้

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร CFG 003D
วัน-เวลา เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ โรงแรม JASMINE (สุขุมวิท 23)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
คุณคม สุวรรณพิมล

Master Trainer of Coach for Goal

Managers ,Supervisors,Team Leaders, HR Professionals ,Project Managers , First Time Managers

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับภายหลังการอบรม

1. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและความมั่นใจในการ Coaching พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานดีขึ้น

2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นของผู้บังคับบัญชาในการ Coaching พนักงาน

3. ลดความไม่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่สูญเสียของธุรกิจ

4. สร้างแรงจูงใจ พันธะสัญญา และความรับผิดชอบของพนักงานให้สูงขึ้น

5. พัฒนาวัฒนธรรมของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
· เพื่อสร้างทัศนคติคติในการ Coaching และการเป็นโค้ชที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชา

· เพื่อประยุกต์หลักการ Coaching สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

· เพื่อให้หัวหน้ามีทักษะในการให้ Feedback ที่ดี เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลดการขัดแย้ง

· เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันภายในทีมงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มของความสัมพันธ์ที่ดี

· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างแรงจูงใจ มาใช้ในการทำงานจริงได้

· เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์
รายละเอียดหลักสูตร
อบรม
รุ่นที่ 1) 29 มกราคม 2552
รุ่นที่ 2) 23 เมษายน 2552
รุ่นที่ 3) 23 กรกฎาคม 2552
รุ่นที่ 4) 15 ตุลาคม 25521. COACHING Principles

1.1 What is Coaching?

· Collaborative Coaching

1.2 A Model of Coaching 1.3 Role of Coach

· Attributes of Good Coach
· Beliefs
· Attitude & Behavior

2. COACHING Practice
2.1 Coaching Skills

· Building rapport or Relationship
· Different levels of Listening
· Using Intuition
· Asking Questions
· Giving Supportive Feedback

2.2 Coaching Conversations
· Establish Conversation
· Identify topic and goal
· Understand and insight
· Agreement and Conclusion
· Completion/Close

2.3 Emotional Maturity


3. Staff Motivation Skills


รูปแบบการอบรม
การอบรมในลักษณะของ Workshop โดยเป็นการบรรยาย การอภิปราย และ Role Play โดยการจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงจากการทำงานเป็นทีม


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 273.00 117.00 4,173.00 4,056.00
สมาชิก
Upper Knowledge รับส่วนลด 10%
0.00 245.70 105.30 3,755.70 3,650.40 170
หมายเหตุ :
หากสนใจอบรมในรูปแบบ In-house Workshop ในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อ Hotline 02-7305589, 089-129-8989
สามารถ download brochure ได้ที่ icon ด้านล่าง


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท เอ ไอ เอ็ม รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา อาคารยาคูลท์ สนามเป้า
เลขที่บัญชี 210-0-51880-8
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เอ ไอ เอ็ม รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
45/365 หมู่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031006355) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Upper Knowledge
* ส่วนลด 10%
* สมัคร 3 ฟรี 1 จากปกติ 15,600B เหลือเพียง 11,700B

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line