หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
How to Deal with the Difficult People ทำอย่างไรกับการจัดการกับมนุษย์เจ้าปัญหา Share
ก.พ. 2553
หลักการและเหตุผล
    องค์กรทั้งหลายต้องการผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด แต่การทำงานและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ย่อมมีบุคคลหลากหลายพฤติกรรมและอุปนิสัย โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว และธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงโดยการแก้ไขและรับมือกับมนุษย์เจ้าปัญหา ทำให้ทุกคนมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน จะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในองค์กรและในชีวิตสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 069B
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์
• ทีปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd.
• วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
เจ้าของกิจการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ , ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้มีการทำงานในองค์กรอย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงผลงานหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมงาน วิธีแก้ไขสถานการณ์หรือคนที่กำลังมีปัญหา เรียนรู้วิธีติดต่อสัมพันธ์ มองปัญหาและจัดการแก้ไข
• เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงาน
• สามารถบริหารและลดความขัดแย้งในองค์กร
• เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ปรับปรุงผลงานของตนเองและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมงาน
• ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียดหลักสูตร
•  ประเภทของมนุษย์เจ้าปัญหา
•  การสร้างมนุษยสัมพันธ์
•  วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง
•  การบริหารหัวหน้าและพนักงานที่มีปัญหา
•  การจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา
•  การจัดการกับคนก้าวร้าว
•  ลูกค้าถูกเสมอจริงหรือ
•  บันไดสู่ความสำเร็จ
•  ผลลัพธ์จากความเปลี่ยนแปลง
•  ปัญหาและพฤติกรรมเกิดจากขวัญและกำลังใจจริงหรือ
•  จัดการพวกจอมบงการ
•  Case Study


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line