หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Effective Communication Empowerment and Motivation สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร การมอบหมายงาน และการจูงใจลูกน้องอย่างมืออาชีพ (S) Share
ก.พ. 2552
หลักการและเหตุผล 
        องค์กรสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีลำดับชั้นในการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน มักประสบปัญหากับการสั่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ เนื่องจากลำดับชั้นการบังคับบัญชาจำนวนมากทำให้การสื่อสารบิดเบือนไปได้ ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจขาดทักษะเรื่องการสื่อสารกับลูกน้องที่ดี อีกทั้งยังไม่สามารถเลือกใช้เทคนิคต่างในการมอบหมายงานและการติดตามผลให้เหมาะสมกับคนและงาน รวมถึงยังขาดเทคนิคการจูงใจและกระตุ้นลูกน้องอย่างถูกวิธี หลักสูตรนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับผู้บริหาร โดยเน้นที่การมอบหมายงานและการจูงใจให้ลูกน้องทำงาน โดยการถ่ายทอดผ่านการบรรยายหลักการและเทคนิคต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจทั้งในหลักการ เทคนิค และการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กรได้จริง

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 110
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ กิตติพัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา
ประสบการณ์ทำงาน
• หัวหน้าแผนกสำนักงาน บริษัท RS. Promotion จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนฝึกอบรมพนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
• หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการจูงใจลูกน้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
• เรียนรู้หลักการและเทคนิคในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
• ศึกษาถึงการมอบหมายงานด้วยการมอบอำนาจอย่างมืออาชีพและสามารถนำไปใช้ได้จริง
• สามารถวิเคราะห์ลูกน้องแต่ละแบบและเลือกใช้เทคนิคในการจูงใจและกระตุ้นลูกน้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตร

• การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น
• บทบาทและลักษณะของหัวหน้างานที่พึงปฏิบัติกับลูกน้อง
• บทบาทและลักษณะของหัวหน้างานที่ควรหลีกเลี่ยง
• เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้องในรูปแบบและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
• เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
• เทคนิคการสั่งงาน การแบ่งงาน และ การติดตามงานอย่างมืออาชีพ
• หลักการมอบอำนาจอย่างมืออาชีพ
• เทคนิคการมอบอำนาจให้ได้งาน
• เทคนิคการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง
• หลักการจูงใจและกระตุ้นให้ลูกน้องทำงาน
• วิธีการจูงใจและกระตุ้นลูกน้องแต่ละประเภทให้ทำงาน
• การสร้างขวัญ กำลังใจ ความเชื่อมั่น และสร้างสำนึกในทีมงาน
• การลดความขัดแย้งในการทำงานอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line