หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Effective Supply Chain Management การบริหารงานระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ Share
ก.พ. 2553
หลักการและเหตุผล 
        โซ่อุปทาน (Supply chain) เป็นการรวมหลายๆ บริษัทและกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบการผลิต การส่งมอบ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเข้าไว้ด้วยกัน ทุกๆ ธุรกิจจะอยู่ในห่วงโซ่อุปทานหนึ่งสายหรือมากกว่านั้น และมีบทบาทในแต่ละสายโซ่อุปทาน ความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของตลาด ยิ่งจะทำให้โซ่อุปทานทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น องค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องประสานงานในเรื่องการผลิต สินค้าคงคลัง สถานที่ตั้ง และการขนส่งระหว่างผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน เพื่อหาส่วนผสมที่ดีที่สุดระหว่าง “ความสามารถในการตอบสนอง” และ “ประสิทธิภาพ” สำหรับตลาดของโซ่อุปทานนั้นๆ โดยมีเป้าหมายในการจัดการโซ่อุปทาน คือ การมุ่งเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการไปยังลูกค้าขั้นสุดท้ายที่อยู่ปลายทางของโซ่อุปทาน ขณะที่มุ่งลดทั้งสินค้าคงคลังและค้าใช้จ่ายการดำเนินงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 106
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์
ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ NESTLE FOOD (THAILAND) LTD
• วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
• หัวหน้างาน ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และผู้ที่เริ่มทำงานทางด้านการจัดส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า, การจัดซื้อ, การจัดเก็บสินค้า และ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
• ผู้เข้าอบรมได้มีการเรียนรู้นิยามของระบบห่วงโซ่อุปทานในระบบธุรกิจปัจจุบัน กลไกต่าง ๆ และ ความสัมพันธ์ของกลไกนั้น ๆ การนำเทคนิคที่ทันยุคทันสมัยมาใช้ในการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทาน ได้อย่ามีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจใน สภาพการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร

• ความหมายและความสำคัญของระบบห่วงโซ่อุปทาน
• วิวัฒนาการของระบบห่วงโซ่อุปทานจากอดีต ถึงปัจจุบัน
• แนวคิดและหลักการในการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทาน
• ปัญหาและอุปสรรคในระบบห่วงโซ่อุปทาน
• กลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
• การนำเทคนิคและกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line