หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
โครงการสัมมนาที่จะนำท่านสู่การพัฒนาสมองอย่างยิ่งยวด “Maximize Your Memory Power” For Better Memory and Better Performance Share
ม.ค. 2553

หลักการและเหตุผล
     สมองของมนุษย์เป็นกลไกที่น่าทึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์สมองกว่า 100,000 ล้านเซลล์ที่คอยปรับให้เหมาะสมไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันก็ได้ซึมซาบปริมาณข้อมูลมหาศาลได้ในคราวเดียวกัน ปัญหามีอยู่ว่า เซลล์สมองเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระคือ สมองจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในส่วนใดก็ได้ตามที่มันต้องการ การจัดระเบียบข้อมูลนี่เองคือหัวใจสำคัญของเทคนิคที่รอน ไวท์ได้นำเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของความจำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

     สมองของมนุษย์คือจักรกลที่มีพลังอำนาจมหาศาล แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ การขยายความจำจึงเปรียบเหมือนคู่มือการฝึกฝนสมองและเป็นการฝึกทดลองให้ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้ คนที่คิดว่าตนเองมีความจำแย่ อาจเป็นเพียงการขาดการฝึกฝนและการจัดระบบความจำอย่างไม่เป็นระบบเท่านั้น การนำเทคนิคของรอน ไวท์ที่ท่านจะได้ศึกษาในการสัมมนาไปใช้นั้น จะทำให้ท่านสามารถปรับปรุงความจำของท่านผ่านระบบการพัฒนาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตามต้องการในทุกเวลาและทุกโอกาสอีกด้วยหมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร UPB005
วัน-เวลา เวลา 08.30–12.15น. น.
สถานที่ ณ หอประชุมใหญ่ SASIN Hall ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Ron White
ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกอบรมมือหนึ่งของโลกที่มีความคร่ำหวอดเกี่ยวกับการจดจำหรือความจำเป็นอย่างดี
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง พนักงานขาย เจ้าของธุรกิจเครือข่าย และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กรผ่านการคิดแบบไอน์สไตน์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคการจดจำตัวเลข คำศัพท์ บทเรียนและสาระต่าง ๆ ในการเรียนรู้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลงานโดยไม่ต้องใช้โพย
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเทคนิคและการเรียนรู้จากการสัมมนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหลักสูตร

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการสัมมนา

• ระบบที่จะทำให้ท่านออกไปยืนพูดสุนทรพจน์ได้ตั้งแต่ 5 นาทีไปจนถึง 5 ชั่วโมงโดยไม่ต้องอาศัยโพย นี่คือวิธีแห่งการเสริมสร้างความมั่นใจและทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
• วิธีการจำสาระที่ได้เรียนรู้จากการเรียน หรือสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทักษะการจดจำบทต่าง ๆ ในหนังสือ
• เทคนิคการจำคำศัพท์ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ลืม
• เข้าใจหลักการจดจำชื่อและใบหน้า เรียนรู้วิธีการพบเพื่อนใหม่ที่ท่านจะสามารถรำลึกชื่อของเขาได้แม้จะผ่านไป 6 เดือน นี่คือวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
• เรียนรู้วิธีจำตัวเลขกว่า 100 หลักให้ได้ในแต่ละวัน เพื่อนำไปใช้ในการจำตัวเลข ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอื่น ๆ ในธุรกิจหรือการเรียน
• เรียนรู้วิธีในการจำบทกลอน คำคมหรือข้อความต่างๆ จดจำกลอนโปรดหรือคำคมได้แบบคำต่อคำ
• เรียนรู้ระบบการจำแบบอื่น ๆ อีกมากมายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมองและความจำ เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
2. ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการฝึกฝน วิธีการจดจำสิ่งต่างๆ โดยตรงจากวิทยากรอันดับ 1 ของโลก
3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง เป็นการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. ผู้เรียนได้รับความรู้และนำเทคนิควิธีการจำสิ่งต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5. ผู้เข้าร่วมงานได้สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

08.30    Registration
09.00    Openning
เพิ่มพลังของความจำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงาน (วิธีสร้างความจำของไอน์สไตน์):
ประวัติการพัฒนาความจำและสาธิตการพัฒนาความจำโดยรอน ไวท์ รอนจะจำตัวเลข 60 หลัก โดยที่ไม่มีการเตรียมมาก่อน ในเวลาไม่กี่นาที และจะสอนวิธีที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการจำ:
พื้นฐานความจำ 3 ขั้นตอนของรอน และแบบผึกหัดในการจำกลุ่มคำ 10 คำแบบสุ่ม ทักษะนี้จะสาธิตให้เห็นถึงวิธีในการพูด การนำเสนอ การบรรยายโดยไม่อ่านบันทึก จดจำข้อมูลการเรียน/สัมมนา

10.15    Break (CD Memory Methods Presentation in break time)

10.40    Expanding your memory: The Tools and Techniques.
พัฒนาความจำ ด้วยเครื่องมือ และเทคนิค
คุณจะได้สร้างคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ เพื่อใช้ได้ตลอดกาล ในการจำข้อมูล สิ่งนี้จะทำงานเหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสมองคุณ เรียนรู้การเก็บข้อมูลรายละเอียดสินค้า บทความในหนังสือ บทกลอน คำบรรยาย งานนำเสนอ ข่าว ตัวเลข และอื่นๆ ที่คุณจะได้เข้าใจถึงวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียน

12.15   ถาม-ตอบ และกล่าวปิดงาน

About Mr. Ron White and his presence in media and seminar


2009 USA Memory Champion
World # 1 Memory Expert Memory Expert

    Ron White has broken a Guinness Book of World Records on FOX television by memorizing a 28-digit number in 1 minute and 15 seconds
has been the guest on over 50 radio programs and has appeared on British television discussing memory enhancement.

    รอน ไวท์ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกอบรมมือหนึ่งของโลกที่มีความคร่ำหวอดเกี่ยวกับการจดจำหรือความจำเป็นอย่างดี รอนสามารถจดจำชื่อคนจำนวน 200 รายชื่อได้ภายในเวลาเพียง 15 นาที ยิ่งมีเวลามากยิ่งจำได้มากขึ้น รอนมีความสามารถพิเศษในการจำตัวเลข 60 หลัก ได้ภายในเวลาเพียง 90 วินาทีหรือจดจำไพ่ต่าง ๆ ได้ในชั่วพริบตา ทำให้ผู้คนสนุกสนาน ประหลาดใจและได้รับแรงบันดาลใจว่าความสามารถพิเศษของรอนสามารถเกิดกับทุกคนได้เช่นกัน

    รอนได้ออกแบบฝึกหัดตามความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการอบรมให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ เจนเนอรัลมอเตอร์ ไมโครซอฟท์ โตโยต้า ฮอนด้า อเมริกันแอร์ไลน์ ซิสโก้ สมาคมลูกเสือแห่งสหรัฐอเมริกา เล็กซัส โคลด์เวล แบงค์เกอร์ ฟิซเซอร์ส เซ็นจูรี่ เทวนตี้และอีกหลายพันบริษัทชั้นนำทั่วโลก ที่สำคัญรอนยังเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ของตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งในรายการดังกล่าวจะกล่าวถึงการฝึกสมองเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รับรองได้ว่าเรื่องที่รอนจะเล่าให้ฟังนั้น จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอน

Ron White Seminar at Sasin 24 Jan 10


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet บุคคลทั่วไป 0.00 0.00 57.00 1,900.00 1,843.00
Upper Knowledge Member, นักเรียน นิสิต นักศึกษา 0.00 0.00 42.00 1,400.00 1,358.00 50
หมายเหตุ :
พิเศษ สำหรับการสมัครพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไปเหลือเพียงท่านละ 1,400 บาท/ท่าน/รอบ

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
Sasin Alumni, MMP Alumni, K-SME, please call for privilege. 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
- มีบริการ หูฟังแปลภาษาคำต่อคำ ให้เช่าในงาน(ราคา 200 บาท) - ลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ บริษัท อัพเปอร์โนวเลจ จำกัด
Upper Knowledge Co., Ltd.
Upper Knowledge Hotline
Tel: 02-730-5589, 080-447-8902, 089-129-8989
Fax: 02-730-5509
Online Registration: www.UpperKnowledge.com
Email: info@UpperKnowledge.com - กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
76/1 ซ.ปุณณวิถี29 ถ.สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0330-2079-3 - บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
Special price
สำหรับการสมัครพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
เหลือเพียงท่านละ 1,400บาท/ท่าน/รอบ

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line