หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมแนวทางแก้ไข (ปิดรับสมัครแล้ว) Share
ต.ค. 2551
หลักสูตรนี้เจาะลึกทุกแง่มุม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่นักบัญชี และผู้บริหารไม่ควรพลาด พร้อมแนะนำการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และประหยัดภาษีในคราวเดียวกัน

ขอเชิญมาไขข้อข้องใจ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร ผู้มากด้วยประสบการณ์นานกว่า 20ปี ด้านกฏหมาย และเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ เอกชนหลายแห่ง

รีบสมัครก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรอย่างเต็มที่

หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร UPT 005
วัน-เวลา เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ ชั้น 7 อาคารสาธรธานี1 ถ.สาธรเหนือ (ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ม.รังสิต)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย

นิติกร 8ว.ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ 2

สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
1. ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชี
2. ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ SME ที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีอากร
3. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
4. ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนภาษี พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เพื่อลดภาระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายละเอียดหลักสูตร
- การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และการปัดเศษสตางค์ - ใบกำกับภาษีไม่มีคำว่า บริษัท บจก บจ บมจ - การออกใบกำกับภาษีกรณีมีส่วนลดหรือมีของแถม - การลงวันที่ในใบกำกับภาษี กรณีรับชำระเงินด้วยเช็ค เช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรือกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร - การลงวันที่ในใบกำกับภาษี กรณีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษี - กรณีได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า - ต้องทำอย่างไรบ้าง เมื่อใบกำกับภาษีสูญหาย - เงื่อนไขการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ - กรณีได้รับเงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย - กรณีมีการหักกลบลบหนี้ - การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต - การฝากขายสินค้า - กรณีนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย - กรณีนำสินค้าไปบริจาค - กรณีมีสินค้าขาด เกินจากรายงานสินค้า - เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ - เทคนิคการเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีปีแรกและปีต่อไป - กรณีได้รับใบกำกับภาษีที่ปัดเศษผิด หรือคำนวณผิด และได้ใช้เครดิตภาษีไปแล้ว - กรณีไม่ได้นำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป มีสิทธิขอคืนได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร - วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม - วิธีการคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่มในกรณีต่างๆ - วิธีการใช้สิทธิตามกฎหมายในการต่อรองค่าปรับ - สรุปประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการอบรม


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 0.00 60.00 2,000.00 1,940.00
สมาชิก Upper Knowledge ลด10% 0.00 0.00 54.00 1,800.00 1,746.00 90
หมายเหตุ :
- ราคานี้รวมเอกสารประกอบ อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย แล้ว
- อาหารว่าง จากครัวการบินไทย
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมกับเรา ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้ถึง 200%


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 10/10/08 (Early bird) หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
35
- สมาชิก VIP หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 10/10/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่าน
70
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
185 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0330-2079-3) - บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร - ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการเก็บชั่วโมงCPD ในวันอบรม กรุณาลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 9.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันอบรม มิฉะนั้นจะไม่สามารถเก็บชั่วโมงCPD ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับชั่วโมงให้ ตามที่เข้ารับการอบรมจริงเท่านั้น - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก Upper Knowledge - รับคะแนน Upper Rewards เพิ่มอีก 35คะแนน
สำหรับสมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 (Early bird) หรือสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป

ลงทะเบียนง่าย...แถมได้ส่วนลด พร้อมคะแนนสะสม เพียง
1. สมัครสมาชิกUpper Knowledge
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ข้างท้ายหลักสูตร แล้วคลิก ยืนยัน หรือ fax ใบสมัครมาที่ 02-913-2009
3. เสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งใบยืนยันและสำรองที่นั่งอบรม ให้คุณทาง email

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line