หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Debt Collective Strategy กลยุทธ์การติดตามหนี้ Share
ธ.ค. 2552
หลักการและเหตุผล 
        ธุรกิจในปัจจุบันนอกจากทำการตลาดและการขายแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ“ลูกหนี้เครดิต”ซึ่งจะต้องทำการบริหารจัดเก็บหนี้เหล่านี้ให้กลับมาครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา ที่ตกลงกัน เพื่อทำให้กิจการ มีสภาพคล่องมีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป แต่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการชำระคืนของลูกหนี้ ทำให้หนี้กลายเป็น “หนี้มีปัญหา” ขณะเดียวกันก็เกิดลูกหนี้ที่มีเจตนาไม่ชำระ หนี้คืนเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งทำให้การบริหารงานเครดิตและการติดตามหนี้ทำได้ยากขึ้น ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็น ต้องมีการบริหารงานเครดิต และติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถแก้ไขหนี้มีปัญหาได้ อย่างทันท่วงที และสามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนโดยเร็วตลอดจนสามารถ รักษาสัมพันธภาพระหว่างธุรกิจกับลูกหนี้ไว้ด้วย

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 090
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
ประสบการณ์ทำงาน
•บริษัท อีเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี (ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง)
•เขียนหนังสือเรื่อง “กลยุทธ์การกระชากหนี้”
•พนักงานติดตามหนี้ทุกระดับ พนักงานขาย หัวหน้างานฝ่ายขาย ที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ในการติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของความคิดและการตัดสินใจ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีคิดในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงวิธีคิดของตนเอง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดหลักสูตร

• หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้
• ปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกนำมาใช้กับเจ้าหนี้
• สัญญาณเตือนภัยขอลูกหนี้ “เจ้าปัญหา”
• การวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข
• พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า หลาย ประเภทและแนวทางแก้ไข
  - ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน
  - ผลัดผ่อนการชำระหนี้  
  - ชอบหลบหน้า 
  - หนีปัญหา
  - ชอบมีข้ออ้าง
  - บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ 
  - ขอบยื้อ (เบี้ยวไม่จ่าย) 
  - ท้าให้ฟ้อง 
  - เช็คคืน (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้ง อาจติดคุกได้”)
  - สม่ำเสมอ
• กลยุทธ์เทคนิคการเจรจาหนี้
• การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท
  - โกรธง่าย (ใจร้อน)
  - เชื่องช้า (สุขุม)
  - รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง)
  - ลังเล (ไม่แน่ใจ)
  - ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)
  - พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)
• อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)
• ทางเลือกที่จะนำมาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”
• หน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้
• การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว
• ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน
• ศิลปะในการ “เจรจาหนี้” ที่เป็นต่อ
• เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร
• สรุปและตอบคำถามอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,814.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,707.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line