หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 การนำเสนองบการเงิน(เปรียบเทียบกับร่างมาตรฐานที่กำลังปรับปรุงให้เป็นไปตาม IAS)“แม่บทการบัญชีและร่างแม่บทการบัญชี” (เปรียบเทียบความแตกต่าง) Share
ธ.ค. 2552


หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร ALG 010
วัน-เวลา เวลา 8.45 - 16.15 น.
สถานที่ โรงแรมดิเอเมอรัล ห้องพานอรามา 2 ชั้น 14 (ใกล้ MRT ห้วยขวาง)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชี
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
4. ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 การนำเสนองบการเงิน
(
เปรียบเทียบกับร่างมาตรฐานที่กำลังปรับปรุงให้เป็นไปตาม IAS)
• วัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้
• ขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้
• ความรับผิดชอบต่องบการเงิน
• ส่วนประกอบของงบการเงิน
• ข้อควรพิจารณาโดยรวม
  - การแสดงงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  - นโยบายการบัญชี
  - การดำเนินงานต่อเนื่อง
  - เกณฑ์คงค้าง
  - ความสม่ำเสมอ
  - ความมีนัยสำคัญและการรวมยอด
  - การหักกลบ
  - ข้อมูลเปรียบเทียบ
• โครงสร้างและเนื้อหา
  - เอกลักษณ์ของงบการเงิน งวดบัญชีและทันต่อเวลา
  - งบดุลและงบกำไรขาดทุน
  - สินทรัพย์หมุนเวียน
  - หนี้สินหมุนเวียน
  - ข้อแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียน
  - ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบดุล งบกำไรขาดทุนหรือเปิดเผยใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  - การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
  - งบกระแสเงินสด

“แม่บทการบัญชีและร่างแม่บทการบัญชี” (เปรียบเทียบความแตกต่าง)อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet อัตราค่าอบรมปกติ 1,500 บาท 0.00 105.00 45.00 1,605.00 1,560.00
สมาชิก Upper Knowledge อัตราค่าอบรม 1,400 บาท 0.00 98.00 42.00 1,498.00 1,456.00 70
หมายเหตุ :
--

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อลิอันซ์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา
เลขที่บัญชี 140-2-463-444
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหัวหมาก
เลขที่บัญชี 143-1-870-853
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท อลิอันซ์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
26/1 ซ.รามคำแหง 43/1 ถ.รามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3032797221

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
ส่วนลดพิเศษ สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ที่สมัครหลักสูตรที่รหัสขึ้นต้นด้วย ALG
สม้คร 1 วัน ลด 100 บาท เหลือเพียง 1,400 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line