หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร Share
พ.ย. 2552


หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร ALG 005A
วัน-เวลา เวลา 8.45 - 16.15 น.
สถานที่ โรงแรมดิเอเมอรัล ห้องพานอรามาชั้น 14 (ใกล้ MRT ห้วยขวาง)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย

อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา

อ.ปรีชา สวน

อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

1. ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชี
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
4. ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย
• ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีไทย
• มาตรฐานการบัญชีไทยที่ประกาศใช้เป็นกฏหมายในปัจจุบัน
• มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่และประกาศใช้ในปี 2550
• มาตรฐานการบัญชีที่ยกเว้นสำหรับกิจการที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด
• ทิศทางของมาตรฐานการบัญชีไทย
• สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่องการบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่องสินค้าคงเหลือ
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล สำหรับเครื่องมือทางการเงินอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet อัตราค่าอบรมปกติ 1,500 บาท 0.00 105.00 45.00 1,605.00 1,560.00
สมาชิก Upper Knowledge อัตราค่าอบรม 1,400 บาท 0.00 98.00 42.00 1,498.00 1,456.00 70
หมายเหตุ :
--

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อลิอันซ์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา
เลขที่บัญชี 140-2-463-444
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหัวหมาก
เลขที่บัญชี 143-1-870-853
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท อลิอันซ์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
26/1 ซ.รามคำแหง 43/1 ถ.รามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3032797221

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
ส่วนลดพิเศษ สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ที่สมัครหลักสูตรที่รหัสขึ้นต้นด้วย ALG
สม้คร 1 วัน ลด 100 บาท เหลือเพียง 1,400 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line