หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Body Language Skills for Sales Professional ภาษากายสำหรับนักขาย Share
พ.ย. 2552
หลักการและเหตุผล 
      “ภาษากาย” มักเป็นภาษาที่แสดงออกมาจากความรู้สึกในใจของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่แสดงความพึงพอใจ การครุ่นคิด ซึ่งแสดงถึงการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การขมวดคิ้ว ซึ่งความถึงคำถามที่อยู่ในใจ “ภาษากาย” เหล่านี้ ลูกค้ามักแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะเป็น “สัญญาณ” อย่างดีของพนักงานขาย ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ “ภาษากาย” ว่าเขาควรจะปฏิบัติต่อการแสดงออกโดย “ไม่พูด” ของลูกค้านี้อย่างไร ในหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ “นักขาย” หรือ ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการขาย ได้มีความรู้ใน “ศาสตร์” ที่จำเป็นในการใช้ในการเสนอขาย การปิดการขาย และการเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในงานขายให้มากยิ่งขึ้น

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 077
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.อมร ถาวรมาศ
ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ที. โปรเฟสชั่น จำกัด ซึ่งให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการขาย-การตลาด และการมี-การใช้ การจำหน่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระดับ
• ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดที่เกี่ยวกับการขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือเจ้าของกิจการ
วัตถุประสงค์
• ผู้เข้ารับการอบรบได้เรียนรู้ลักษณะภาษากายต่าง ๆ ที่ลูกค้าแสดงออกมาเพื่อศึกษาว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเอาไว้
• ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันได้โดยการศึกษาถึงลักษณะความต้องการของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ต้องร้องขอหรือบอกกล่าวด้วยวาจา
• ผู้เข้ารับการอบรบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตร

• คุณสมบัติและความรู้ของพนักงานขาย
   -  K A S H ความรู้ขั้นพื้นฐานที่นักขายต้องรู้
   -  E&E คุณสมบัติพิเศษ 2 ประการ ที่จะทำให้นักขายประสบความสำเร็จ
   -  ทำไมต้อง “ภาษากาย”
• การเรียนรู้เรื่อง “ภาษากาย” กับ สิ่งที่ “นักขาย” พึงปฏิบัติ
   -  กลุ่มท่าทาง ประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจ
   -  กลุ่มท่าทาง เมื่อเด็ก – ผู้ใหญ่โกหก
   -  ระยะห่างของขอบเขต ของมนุษย์
• การเรียนรู้เรื่อง “ภาษากาย” กับสิ่งที่ “นักขาย” พึงปฏิบัติ (ต่อ)
   -  ท่าทางของมือและแขน
   -  การควบคุมสายตาของผู้อื่น
   -  การจัดตำแหน่งที่นั่งในการเสนอขาย การเจรจาต่อรองฯลฯ
• การ “ย้ำสัญญาณ”
   -  อะไรคือการย้ำสัญญาณ
   -  แบบฝึกหัดการย้ำสัญญาณ
   -  แบบทดสอบ “ภาษากาย”
   -  สรุปคำถามและคำตอบ

วิธีการอบรม 
บรรยาย
WORK SHOP
การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าจริง ตลอดจนการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 238.00 102.00 3,638.00 3,536.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line