หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Course
Value Added Services with Call Center การสร้างมูลค่าเพิ่มการบริการด้วย Call Center Share
ต.ค. 2552
หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันศูนย์ให้บริการลูกค้า : Call Center ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ผู้บริหารให้ความสำคัญในการก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง และรักษาลูกค้าขององค์กร รวมทั้งมีภารกิจหลัก ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งด้านการแสดงความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที ดังนั้นพนักงานศูนย์บริการลูกค้า จึงเปรียบเสมือนเป็นพนักงานหน้าด่าน และหลังบ้านในเวลาเดียวกัน (Front Line & Service Support) ที่มีหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลต่าง ๆ การแก้ปัญหา การรับคำร้องเรียน คำบ่น คำชมเชย ฯลฯ ซึ่งความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้บริการ และจัดการกับความต้องการของลูกค้า จึงมีความจำเป็นอย่างสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการสร้างความประทับใจแรกพบ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรับรู้ของลูกค้า ที่มีผลต่อการสร้างและรักษาลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้น เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานของพนักงานศูนย์ให้บริการลูกค้า : Call Center ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการลูกค้า ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดเป้าหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 076
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรม Veronica Residence ถนนรัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานบริการ (CALL CENTER)
• ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรและบรรยายให้กับผู้ประกอบการ SMES ด้านประสบการณ์การบรรยาย
• พนักงาน CALL CENTER ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปี
• หัวหน้างาน หรือผู้จัดการฝ่าย CALL CENTER และผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าในการให้บริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ บนหลักการของผลงานการวิจัย : Knowledge Base Learning
• เปิดโอกาสให้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการสื่อสาร และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสำเร็จในด้านความพึงพอใจให้ลูกค้า จากกรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการอบรม : Play & Learn
• สามาถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม : Understanding & Applied
รายละเอียดหลักสูตร

• กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า : Call Center เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
• การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน ความไม่พอใจ คำบ่น คำตำหนิจากลูกค้า เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสมดุลย์ ตามความคาดหวังของลูกค้า
• การสื่อสารด้านบวกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และบริหารความรู้สึกที่ดีให้ลูกค้า เมื่อใช้บริการ Call Center
• เทคนิคการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อสร้าง และรักษาความประทับให้ลูกค้า

วิธีการอบรม
• KNOWLEDGE BASE LEARNING
• PLAY & LEARN
• UNDERSTANDING & APPLIED
• BRAINSTORMING & GROUP DISCUSSION
• ROLE PLAY & PRACTICE
• VCD & LECTUREอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 238.00 102.00 3,638.00 3,536.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line