หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Feasibility Study การศึกษาความเป็นไปได้ Share
ต.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
  ในขณะที่การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา (CONTINUOUS IMPROVEMENT) ทำให้มีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากผู้บริหารและจากผู้ปฏิบัติการ ปัญหาที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าในบรรดาความคิดมากมายเหล่านั้น ความคิดอันไหนดี และสมควรนำมาใช้ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ที่จะทำ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำงานใดๆ หรือโครงการใดๆ ก็ดี จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ (FEASIBILITY STUDY) ของงานนั้น ๆ หรือโครงการนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน สำหรับโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจากผู้มีอำนาจเสียก่อน ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (FEASIBILITY STUDY REPORT) เป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจะต้องทำการศึกษาให้ดีแล้ว ยังจะต้องการการทำรายงานให้ดีและนำเสนอผลการศึกษาให้ดีด้วย โครงการต่างๆ จึงจะสามารถผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 074
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรม Veronica Residence ถนนรัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์จักรพงษ์ วงศ์วัน
• ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology)
• ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ทุกท่านที่สนใจ
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นของการทำ Feasibility Study
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการทำ Feasibility Study
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ
รายละเอียดหลักสูตร

• ความสำคัญของความคิด และการเลือกโครงการ
• การวัดความคุ้มค่าและการประมาณการ
  -  ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้
  -  ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้
• ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้
• การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
  -  ด้านการปฏิบัติการ
  -  ด้านการลงทุนและการเงิน
  -  ด้านเทคนิค  ด้านเวลา
 • การเขียนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
• การนำเสนอผลการศึกษา (Presentation) และข้อควรระวัง

วิธีการอบรม
• การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนออัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 239.00 102.00 3,639.00 3,537.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line