หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Business Negotiation Techniques เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ Share
ต.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจในปัจจุบัน และมักจะถูกใช้เพื่อทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการเสมอ แต่องค์กรส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจถึงหลักการในการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ แต่ใช้การเจรจาต่อรองอย่างเอาเป็นเอาตาย เพื่อเอาชนะให้ฝ่ายตนได้ผลประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับอยู่เสมอ การกระทำดังกล่าว ไม่ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจในระยะยาว เพราะ จะส่งผลให้องค์กรที่ยึดหลักการเอาชนะแต่ฝ่ายเดียว ต้องดำเนินธุรกิจอย่างโดดเดี่ยว ไม่มีพันธมิตรทางการค้า และยากที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปให้ราบรื่นได้ หากมองในมุมที่แคบกว่า ในการทำงานในองค์กร ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองกับหน่วยงานเดียวกัน หรือ ระหว่างหน่วยงานเช่นเดียวกัน พนักงานที่มุ่งเน้นความสำเร็จของตนแต่ฝ่ายเดียว ก็ยากที่จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อร่วมงาน หรือจากหน่วยงานอื่น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือ ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งทำให้ผลดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะขาดการประสานงาน เอาแต่ชิงดีชิงเด่น รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานจะไม่เอื้อต่อการทำงานได้ดีเท่าที่ควร    

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 073
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ไพบูลย์ เล็กสกุลชัย
• เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย เช่น CP Group, Siam Cement Group, BPB Thai Gypsum ฯลฯ
• ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อนำไปใช้ในการทำงานและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับทราบหลักการเจรจาต่อรองที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ตัวผู้เจรจาทั้งสองฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ ในบรรยากาศการเจรจาต่อรองที่ดี เป็นมิตร และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
รายละเอียดหลักสูตร

• เข้าใจความหมาย และสิ่งที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง
• คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองที่ดี
• การกำหนดวัตถุประสงค์ ด้วยวิธี ITA Method
• การรับมือกับนักต่อรองในลักษณะต่างๆ
• กระบวนการในการเจรจาต่อรอง
• แทคติก และวิธีการในการเจรจาต่อรอง
• ข้อควรระวัง
• TIPS & TABS

รูปแบบการสัมมนา
• เป็นการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ร่วมสัมมนาด้วยกัน เอง และ ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับตัววิทยากร
• บรรยากาศการสัมมนา ที่สนุกสนาน พร้อมสื่อ Multi Media ที่ไม่ใช้วิชาการ แต่เน้นการปรับใช้มากว่า
• เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ของผู้ร่วมสัมมนา มากกว่าการท่องจำ ซึ่งส่งผลให้ผู้ร่วมสัมนา “เข้าใจ” มากกว่า “จำได้” เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงในการทำงาน
• ฝึกฝนจากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้ร่วมสัมนาได้ปฏิบัติจริงในทุกหัวข้องของการเรียนรู้อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line