หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
CRM&CEM in Actionการจัดการความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง Share
ส.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
    ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ลูกค้ามีตัวเลือกในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วในเรื่องของการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เป็นเหตุให้องค์กรต้องพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์และความสามารถของทีม บุคลากรให้มากขึ้น เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและสร้างความจงรักภักดี มิให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่แข่ง นอกจากนั้นยังต้องแสวงหาลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ดังนั้นหากสามารถยกระดับ ความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวมทั้งการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CEM) ได้ตลอดเวลาและใน ทุกๆ ครั้งที่ลูกค้าเข้ามาสัมผัสองค์กรได้มากขึ้นเท่าใด ก็จะสามารถสร้าง ขยายฐาน และรักษาลูกค้าไว้กับองค์กรได้มากขึ้นเท่านั้น

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 062
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain (20th Flr, Liberly Square,Silom)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานฝ่ายดูแลลูกค้า และพนักงานทุกระดับ ที่ต้องมีการออกไปพบลูกค้าเป็นประจำรวมถึง หัวหน้างาน และผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร

· แนวคิดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในสภาวะการแข่งขันสูง
· หลักการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
· การสร้างความสัมพันธ์แบบครบวงจร (IRM)
· วิธีการสร้างความประทับใจ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และสร้างความภักดีกับลูกค้า
· หลัก 3 P’S เพื่อประสิทธิผลของโปรแกรม CRM
· การออกแบบกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จ
· กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สู่กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
· แนวคิดการจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (CEM)
· เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าด้วย CRM และ CEM
· แนวคิดการขายเชิงรุก เพื่อสร้างประสบการณ์ ความรู้สึกที่ดีกับลูกค้า
· กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ต่อลูกค้า
· ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า (CSI: CUSTOMER SERVICE INDICATOR)
· กรณีศึกษา
· ถาม - ตอบอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line