หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Powerful Personality for Professional Executiveพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารสู่ภาพลักษณ์แห่งความเป็นมืออาชีพ Share
ส.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
     “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” หาได้เป็นคำกล่าวที่เกินจริงไม่ การมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงาน นี่คือสุด ยอดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลิกภาพที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของของท่านทั้งทางด้านศิลปะการ แต่งกาย การพัฒนาวุฒิภาวะ บุคลิกภาพทางอารมณ์ การสื่อสารเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ และ การสร้างเสริมจิตวิทยาในการ ประสานงานและมอบหมายงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของท่าน

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 061
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain (20th Flr, Liberly Square,Silom)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์จิตติมา รักนาค
· ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
· วิทยากรบรรยายทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย
พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานฝ่ายดูแลลูกค้า และพนักงานทุกระดับ ที่ต้องมีการออกไปพบลูกค้าเป็นประจำรวมถึง หัวหน้างาน และผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
· พัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเป็นภาพพจน์ที่ดีให้กับตัวเองและองค์กร และเป็นภาพพจน์ที่ดีในสายตาของผู้ร่วมงาน
รวมทั้งบุคคลภายนอก
· เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน สามารถเผชิญต่ออุปสรรคในที่ทำงาน รวมทั้งจัดการดำเนินงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบุคลิกภาพที่ดีพร้อม ทั้งทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และสติปัญญา
· เรียนรู้มารยาททางสังคมให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่สร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้าง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร
รายละเอียดหลักสูตร

· ธุรกิจ กับ บุคลิกภาพ และความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
· เรียนรู้ เพื่อจัดการกับบุคลิกภาพ
· บุคลิกภาพภายนอก
  - สิ่งเสริมสร้างบุคลิกภาพ
  - เสื้อผ้า ทรงผม รูปลักษณ์ เครื่องประดับในการแต่งกาย
  - ความเป็นตัวเอง - อากัปกริยา ท่วงท่า เวลาไปพบลูกค้า
· การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
  - ทัศนคติ แนวคิด
  - การพัฒนาอีคิว (EQ)
· การพัฒนามาดนักธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก
  - การใช้ภาษาพูด ถ้อยคำ น้ำเสียง กับลูกค้า
  - การใช้ภาษากายประกอบการพูดที่เหมาะสม กับลูกค้า
· มารยาทสังคมทางธุรกิจ
  - มารยาทในการนัดหมายและการรับแขก
  - มารยาทในการเลี้ยงรับรอง - มารยาทต่อบุคคลรอบข้าง
  - มารยาทในการเดินทางติดต่อธุรกิจ
  - มารยาทในการแลกนามบัตร
  - มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับลูกค้า
· กิจกรรม Workshop: Role Play การฝึกพูดกับลูกค้าด้วยภาษา และ อากัปกิริยาที่เหมาะสม
· การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพตนเองอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line