หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
การจัดทำประมาณการงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com) Share
ก.ย. 2551


หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร DPU 013
วัน-เวลา เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ดุสิต จงสุทธนามณี

ที่ปรึกษาทางด้านบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

มีผลงานหนังสือทางด้านการเงินมากมาย อาทิ
"คู่มือ…กู้เงินทำธุรกิจ SMEs ด้วยตนเอง"

"คู่มือ…หาเงินทำธุรกิจ"
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
2. ที่ปรึกษาด้านการเงิน
3. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
4. ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำประมาณการงบดุล
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำประมาณการงบกระแสเงินสด
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดสรรเงินทุนของกิจการได้อย่างเหมาะสม
8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงของกิจการได้ด้วยตนเอง
รายละเอียดหลักสูตร
1) พื้นฐานงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด 2) อ่านงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน 3) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจจากงบการเงิน 4) การจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน 5 ปี 5) การจัดทำประมาณการงบดุล 5 ปี 6) การจัดทำประมาณการงบกระแสเงินสด ทั้งแบบทางตรงและแบบทางอ้อม 5 ปี 7) การวิเคราะห์ความต้องการเงินทุนของกิจการ 8) การจัดสรรเงินทุนเพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องที่ดี 9) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
ลด 5% สำหรับสมาชิก
Upper Knowledge
0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 50
หมายเหตุ :
นื่องจากหลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงไม่มี VAT และไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินก่อนวันที่ 3/10/08 (Earlybird) หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
20
- สมาชิก VIP
หรือ
- การสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 3/10/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
40
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"
เลขที่บัญชี 152-2-06333-6 - หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่เบอร์ Fax. 02-730-5509
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย แล้ว - เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงไม่มี VAT และไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย - กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงินตัวจริง และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ เป็นสมาชิกสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (IPAD) - สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก IPAD ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 10% สำหรับทุกหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วยรหัส DPU ตลอด 1 ปี

ลงทะเบียนง่าย...แถมได้ส่วนลด พร้อมคะแนนสะสม เพียง
1. สมัครสมาชิกUpper Knowledge
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ข้างท้ายหลักสูตร แล้วคลิก ยืนยัน หรือ fax ใบสมัครมาที่ 02-913-2009
3. เสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งใบยืนยันและสำรองที่นั่งอบรม ให้คุณทาง email

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line