หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Professional Tele-sellingทักษะการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ Share
มิ.ย. 2552
หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบัน การขายทางโทรศัพท์เชิงรุก (TELE-SALES) นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างรายได้และสร้างภาพลักษณ์ ให้กับหน่วยงาน และองค์กรซึ่งถ้าสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นมืออาชีพ ก็จะเป็นอาวุธที่สำคัญที่มี ประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและองค์ให้ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 051
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรม Veronica Residence ถนนรัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
คุณธีรพล แซ่ตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้าน - OPERATION EFFECTIVENESS >> - TELE – COMMUNICATION MARKETING
ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,พนักงานขาย,ผู้ประกอบการ,บุคคลที่สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
• เพื่อปรับแนวคิด และสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการเป็นนักขายทางโทรศัพท์เชิงรุกอย่างมืออาชีพ
• เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้เป็น มืออาชีพ และสามารถใช้ SCRIPT การสนทนาในแต่ละ ขั้นตอนให้เป็นบวก ถูกใจ
ลูกค้า และสามารถสร้างลูกค้า และยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และมองเห็นถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของตนเองเพื่อนาไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน และ
ทุกองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร

• ทักษะการสร้างจริตในงาน TELE - SELLING
  − ภาพรวมความสำคัญของวิธีคิด
  − ประเภทของพนักงาน (วิธีคิดที่ส่งผลถึงวิธีการทำงานและผล)
  − แนวทางการสร้างทัศนคติเชิงบวก สำหรับงาน TELE เชิงรุก
• นักขายทางโทรศัพท์มืออาชีพ
  − ปัญหา- ข้อผิดพลาด (จากภาคสนาม) ของการขายทางโทรศัพท์เชิงรุก
  − ข้อผิดพลาดก่อนการโทร
  − ข้อผิดพลาดระหว่างการโทร
  − ข้อผิดพลาดหลังการโทร
• ภาพรวมการขายทางโทรศัพท์เชิงรุก
  − การเปลี่ยนคำปฏิเสธให้เป็นโอกาส (จากการนำเสนอในขั้นต้น)
  − การเปิดการสนทนาประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของ OPENING SCRIPT
  − การใช้คำถามเพื่อสร้างโอกาสในการขาย
  − การนำเสนอโดยใช้ BENEFIT
  − การปิดการขายและการแก้ข้อโต้แย้ง

รูปแบบการสัมมนา
มี WORKSHOP ทุกขั้นตอนการนำเสนอ เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้าง SCRIPT สำหรับนำไปปฏิบัติจริงอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 238.00 102.00 3,638.00 3,536.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line