หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Improving Severice Quality and Service Standardการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานงานบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าแบบยั่งยืน Share
มิ.ย. 2552
หลักการและเหตุผล
เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมอง ลูกค้า (CUSTOMER SERVICE STANDARD) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร รวมถีงกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าแบบยั่งยืน

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 048
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรม Veronica Residence ถนนรัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
-อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
-วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,พนักงานขาย,ผู้ประกอบการ,บุคคลที่สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร

• การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ
• การสร้างวัฒนธรรมบริการ
• ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : UN-SATISFACTION - SATISFACTION – DELIGHT
• หลักสามเหลี่ยมของงานบริการ - SERVICE TRIANGLE
• EXTERNAL SERVICE - INTERNAL SERVICE - INTERACTIVE SERVICE
• เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า (TOOLS SERVICE & CUSTOMER RELATION)
• ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการ
• ปัจจัยการสร้างบริการที่ประทับใจ
• ปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ
• กระบวนการสร้างมาตรฐานบริการ
• มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัด
• การวัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐานอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 238.00 102.00 3,638.00 3,536.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line