หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Powerful Coaching for Managerเทคนิคการสอนงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ Share
พ.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
การสอนงานหรือถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างหนึ่งซึ่งได้ผลมากในด้านการ เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพราะการที่หัวหน้างาน ผู้บริหารหรือผู้จัดการ คอยดูแลให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข ในความ คิดเห็นและสอนงานให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นพิธีการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานปรากฏว่า การพบปะติดต่อกันเป็นประจำระหว่าง หัวหน้างานและ ผู้ใต้บังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมากด้วย เพราะบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็น กันเอง การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ จะช่วยเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการ ทำงาน การเรียนรู้และการพัฒนาบุคคล ได้ดีกว่าการตำหนิหรือการบริหารแบบเผด็จการ

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 045
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ Veronica Residence ถ. รัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์
อาจารย์พิเศษปริญญาโท ภาควิชาส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายการตลาดทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของผู้สอนงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
· เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติการสอนงานตามลำดับขั้นตอนและเทคนิคที่สำคัญของกระบวนการสอนงานในระดับที่สามารถกระทำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีหลังสำเร็จการฝึกอบรม
· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองทีมงานและองค์กรที่สังกัด
รายละเอียดหลักสูตร

· ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
· การเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์
· กระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
· กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
· วิธีการได้รับความรัก ความศรัทธาและบารมีจากผู้อื่น
· ปัจจัยที่ทำให้ผู้รับการสอนงานเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสอนจากผู้สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
· ฝึกปฏิบัติขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
· ประเมินผลตัวเองเกี่ยวกับการสอนงาน
· ประเมินผลการฝึกอบรมอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 238.00 102.00 3,638.00 3,536.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line