หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Coaching Through Change Share
พ.ค. 2552

Management of complex organizations like our organization, which is subject to internal change, is a major Corporate Issue. And in order to ensure of the successful change at the property level, Dusit Properties must become involved enormously on coaching their employees through change.

The “Coaching Through Change” Training Course presents different models of change, and the most effective ways to coach through change situations. Overcoming resistance to change can be a significant problem within the hotel businesses. Many employees, whether comparatively junior or senior, can find change an enormous threat. Employee concern about change can become a kind of vicious spiral, the perception sometimes being worse than the reality. There is a real danger of change leading to a de-motivated workforce, which is disconnected from the organization’s vision for the future.หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร DST 021
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.00 น.
สถานที่ Dusit Executive Development Center,The Dusit Thani Building, Rama 4, Silom, Bangrak

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Mr. Kom Suwanpimon
- Business Consultant
- Author of many inspiration books and Columnist
• Division Heads
• Department Heads
• First Time Managers
• Managers/Unit Managers
• HR Personnel
• Supervisors
• Team Leaders

All Leaders and Leaders-To-Be should not miss this “Coaching Through Change”
Training Course, after the class you’ll become the “Specialized Coaching” in this
filed for your organization.วัตถุประสงค์
The emphasis here is on the coach’s role in helping to implement change.By bringing understanding of the forces at play in change situations, coaches can have a significant effect in improving the process of organizational change.
Key aims for our company will include the need for change to be both successful and sustainable. You would have the knowledge on how to coach through the reactions of change by a number of individuals, to help them to overcome resistance and the pain of change, and onwards into the new era, where new competencies
may need developing.

A great corporate/property coach can be an essential acilitator in this difficult process, and this training will leave you with all the necessary tools to undertake powerful coaching in this area.
รายละเอียดหลักสูตร

 • Models of change in organizations
• Overcoming resistance to change
• Overcoming the fear and threat represented by change
• Change in complex organizational environments
• Ensuring change is linked to a motivational vision of the future
• Successful and sustainable change
• Coaching individuals and organizations through potentially stressful situationsอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 336.00 144.00 5,136.00 4,992.00
ราคาสมาชิก Upper Knowledge 0.00 302.40 129.60 4,622.40 4,492.80 240
หมายเหตุ :
This fee includes 1 breaks, 1 lunch and training materials

**As verified in the Notification of Ministry of Finance, company limited, public company limited, or limited partnership of participants will benefit 200% deductible on income tax payment


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
By Cheque
* โดยสั่งจ่ายในนาม Dusit Executive Development Center Co., Ltd.
* และแฟกซ์สำเนาของเช็คมายัง fax no. 02-730-5509

Bank Transfer
* Dusit Executive Development Center Co.,Ltd.
* ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 147-461262-7
* หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509

*กรณีสมัครในนามนิติบุคคล
กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม
Dusit Executive Development Center Co.,Ltd.
946 The Dusit Thani Building, 2nd floors, Rama IV Road, Silom, Bangruk, Bangkok, Thailand 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031504028

** กรุณาชำระค่าอบรมและ fax มายัง 02-730-5509 ก่อนวันอบรม 2 วัน
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย แล้ว - กรุณานำหลักฐานการโอนเงินตัวจริง และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้ว กรุณาโอนเงินค่าอบรมล่วงหน้าก่อนอบรม 2 วัน - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับสมาชิก UpperKnowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line