หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Leadership Role During The Crisis Share
พ.ค. 2552

In high competition nowadays, each organization needs to have a good leader who has the ability to set up the right direction for the organization. Hundred of the employees will have to follow the direction in which the leader sets. If the leader sets the wrong direction and not being the good leader, the employees who perform unsuccessful jobs, will certainly be very panic. Finally, the organization will not move forward or stand still. On the contrary, if the organization has the good leader, it will make the employees accept the role of this leadership and work together as the team, especially during the crisis.

This course is designed for the participants to gain knowledge, techniques and experiences on how to be the good leaders for their organizations. The course also includes the workshop in which will help the participants to be the good trainers for their organizations as well. After finishing on learning this course, all participants will be able to apply those to their working style by themselves.หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร DST 019
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.00 น.
สถานที่ Dusit Executive Development Center,The Dusit Thani Building, Rama 4, Silom, Bangrak

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Dr. Chaisomphol Chaoprasert
Consultant and Lecturer in the field of Sales,
Services, human development and Marketing to both private and overnment
offices and educational institutes in Thailand


Managers /Assistant Manager /Supervisors/Team Leaders

• Both the old leaders and news leaders must attend in order to be the good leaders.
วัตถุประสงค์
• The participants will gain the principle and knowledge of the good leader.
• The participants will know the weak-point and good-point of the leadership and develop leadership management efficiency.
• The participants will gain confidence and able to apply the theory and technique in management appropriately.
รายละเอียดหลักสูตร

• Importance of leadership and management
• Principle of leadership management
• How to understand and get closer to their subordinates
• Psychological adaptation of the leader
• Assignment and coaching
• Workshop: how to coach efficiency
• Follow up and advisement
• Support the employees
• Motivation and admiration
• Warning and punishment
• Workshop: How to give warning and punishment
• Build Teamwork and spirit
• Workshop: Building the Teamwork
• Build the loyalty of the organization and sense of belonging
• Evaluation and Feedback
• Summary with Q & Aอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 336.00 144.00 5,136.00 4,992.00
ราคาสมาชิก Upper Knowledge 0.00 302.40 129.60 4,622.40 4,492.80 240
หมายเหตุ :
This fee includes 1 breaks, 1 lunch and training materials

**As verified in the Notification of Ministry of Finance, company limited, public company limited, or limited partnership of participants will benefit 200% deductible on income tax payment


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
By Cheque
* โดยสั่งจ่ายในนาม Dusit Executive Development Center Co., Ltd.
* และแฟกซ์สำเนาของเช็คมายัง fax no. 02-730-5509

Bank Transfer
* Dusit Executive Development Center Co.,Ltd.
* ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 147-461262-7
* หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509

*กรณีสมัครในนามนิติบุคคล
กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม
Dusit Executive Development Center Co.,Ltd.
946 The Dusit Thani Building, 2nd floors, Rama IV Road, Silom, Bangruk, Bangkok, Thailand 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031504028

** กรุณาชำระค่าอบรมและ fax มายัง 02-730-5509 ก่อนวันอบรม 2 วัน
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย แล้ว - กรุณานำหลักฐานการโอนเงินตัวจริง และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้ว กรุณาโอนเงินค่าอบรมล่วงหน้าก่อนอบรม 2 วัน - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับสมาชิก UpperKnowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line