หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Successful Sales Techniques to Deal with Dynamic Customers Share
เม.ย. 2552

• To be professional sales persons armed with effective selling techniques for dynamic situations.
• To realize your own strength and weakness on selling, and to be able to utilize those application to strengthen selling skills effectively.
• To be confident in applying knowledge and shared experiences in order to generate and achieve sales goalหมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร DST 015
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.00 น.
สถานที่ Dusit Executive Development Center,The Dusit Thani Building, Rama 4, Silom, Bangrak

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Dr. Chaisomphol Chaoprasert
Consultant and Lecturer in the field of Sales, Services,
human development and Marketing to both private and government offices
and educational institutes in Thailand
Director of Sales & Marketing / Assistant Director of Sales & Marketing ,Sales Manager/ Assistant Sales Manager,
Sales Person in all occupations must attend and
วัตถุประสงค์
• To understand the knowledgeable techniques of selling skills for dealing with dynamic customers
• To be able to adapt and utilize all learning and experience gained from this course to create self-selling techniques effectively in various situations
• To strengthen selling competency of sales people in order to achieve corporate sales goals
รายละเอียดหลักสูตร

• Sales planning to different groups of customers
• Customer analysis for sales
• Process of customer management in selling process
• Customer need exploration and need building
• Workshop : sales presentation to customer 1
• What should be done in sales call to strengthen customer confidence?
• Selling point and closing sales
• Techniques to find out what customers question in mind
• Preparation prior to sales calls
• Sales performance evaluation: why / why not achieve?
• Workshop : sales presentation to customer 2
• Conclusion / Q&A

Note: These topic can be justify prior the customers or the lecturer Lecture and activity workshop for the management will be more in detailsอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 336.00 144.00 5,136.00 4,992.00
ราคาสมาชิก Upper Knowledge 0.00 302.40 129.60 4,622.40 4,492.80 240
หมายเหตุ :
This fee includes 1 breaks, 1 lunch and training materials

**As verified in the Notification of Ministry of Finance, company limited, public company limited, or limited partnership of participants will benefit 200% deductible on income tax payment


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
By Cheque
* โดยสั่งจ่ายในนาม Dusit Executive Development Center Co., Ltd.
* และแฟกซ์สำเนาของเช็คมายัง fax no. 02-730-5509

Bank Transfer
* Dusit Executive Development Center Co.,Ltd.
* ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 147-461262-7
* หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509

*กรณีสมัครในนามนิติบุคคล
กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม
Dusit Executive Development Center Co.,Ltd.
946 The Dusit Thani Building, 2nd floors, Rama IV Road, Silom, Bangruk, Bangkok, Thailand 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031504028

** กรุณาชำระค่าอบรมและ fax มายัง 02-730-5509 ก่อนวันอบรม 2 วัน
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย แล้ว - กรุณานำหลักฐานการโอนเงินตัวจริง และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้ว กรุณาโอนเงินค่าอบรมล่วงหน้าก่อนอบรม 2 วัน - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับสมาชิก UpperKnowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line