หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Advance Business Negotiation ศิลปะการเจรจาต่อรองขั้นสูง Share
มิ.ย. 2552
หลักการและเหตุผล
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ มักจะใช้เป็นหัวข้อการสัมมนานักขายอยู่เสมอ ด้วยความตระหนักว่า นักขายส่วนใหญ่ ต้องมีทักษะใน การเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ ในทางกลับกัน การฝึกอบรมในมุมตรงกันข้าม กับนักขาย คือผู้ที่ทำงานจัดซื้อนั้นกลับหาได้น้อยมาก อาจเป็นเพราะ ประสบการณ์ของผู้ที่ทำงานด้านจัดซื้อ มักจะสูงกว่าคนที่ทำ หน้าที่ขาย และนักจัดซื้อมักจะถูกมองว่า เน้นการซื้อ ด้วยราคาเพียงอย่างเดียว และมักใช้หลักการ Win-Loose มากกว่า Win-Win หัวข้อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือ Business Negotiation นี้ ถูกสร้างขึ้น เพื่อสนองความต้องการทั้งสองฝ่าย โดยเน้นหลักการ ที่ว่า รู้เขา รู้เรา นักจัดซื้อ ควรต้องรู้ว่านักขายต้องการอะไร ส่วนนักขาย ก็ต้องทำความเข้าใจว่า นักจัดซื้อต้องการอะไรด้วย เช่นเดียวกัน เนื้อหาของหลักสูตรนี้ สามารถปรับให้เหมาะกับกลุ่มผู้ร่วมสัมมนาทุกกลุ่ม ด้วยประสบการณ์ทำงานของวิทยากร ที่เน้น การทำงาน มากกว่าการบรรยายเป็นอาชีพ และมักจัดทำเนื้อหาเกือบทั้งหมดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ จัดสัมมนา มากกว่าที่จะทำเนื้อหาเดียว ลักษณะการบรรยายรูปแบบเดียว กับทุกๆ องค์กร

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 039
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain ( 20th Flr, Liberly Square,Silom )

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ไพบูลย์ เล็กสกุลชัย
เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย
· ผู้บริหาร ผู้จัดการระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อนำไปใช้ในการทำงานในระดับสูงและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
· เข้าใจกระบวนการเจรจาต่อรอง จากทฤษฎี ไปสู่ภาคปฏิบัติ
· ฝึกฝนกระบวนการในการเจรจาต่อรองแบบเสมือนจริง
· เข้าใจคู่เจรจา และสามารถนำความเข้าใจไปวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองได้
· เน้นหลักการ Win-Win เพื่อผลการประกอบการในระยะยาว
· ผู้ร่วมสัมมนา สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถติดตามผลการทำงานได้จากเครื่องมือที่กำหนดให้หลังจากการสัมมนา
รายละเอียดหลักสูตร

· Negotiation Concept หลักการของการเจรจาต่อรอง
· Negotiation Outcome ผลลัพธ์จากการเจรจาต่อรอง
· Negotiation Type ประเภทของการเจรจาต่อรอง
· Negotiation Objective วัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรอง ITA concept
· Characteristic of Good Negotiator คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองที่ดี
· Communication Style รูปแบบการสื่อสาร
· Trading Item รายการการค้า ในการเจรจาต่อรอง
· Understanding Counterpart การเข้าใจคู่เจรจา
· Negotiation Process ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
· Negotiating Role บทบาทในการเจรจา
· Negotiation Power อำนาจการต่อรอง
· Questioning and Answering Techniques เทคนิคการตั้งคำถามและการตอบคำถาม
· Understanding Body Language การสังเกตอากัปกิริยา
· Tips and Traps เคล็ดลับและข้อพึงระวังในการเจรจาต่อรองอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 225
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line