หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Effective Supplier Management การบริหารการจัดการ Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ Share
มิ.ย. 2552
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะแห่งโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และผันผวน บทบาทของการบริหารจัดการ Supplier อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งขององค์กร เพื่อโอกาสความได้เปรียบทางธุรกิจ เนื่องจากมูลค่าของวัตถุดิบที่ซื้อ จาก Supplier มากถึง 70-80% ของต้นทุนการผลิต ดังนั้นผู้บริหารสมัยใหม่ได้เน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรที่ รับผิดชอบในการบริหารจัดการ Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เติบโตและรองรับธุรกิจขององค์กรและภาวะที่เปลี่ยนไปของ เศรษฐกิจปัจจุบัน

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 037
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain ( 20th Flr, Liberly Square,Silom )

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์
ประสบการณ์ทำงาน
· วิทยากรประจำสถาบัน TMA
· ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการจัดซื้อ
· ผู้บริหาร ,หัวหน้างาน,พนักงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญในบทบาทของ การบริหารการจัดการSupplier อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
· เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการ Supplier อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการ บริหารการจัดการSupplier อย่างมีประสิทธิภาพในฝ่ายงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร

· ความสำคัญของ Supplier Management
· บทบาทของ Purchaser และ Supplier
· เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์กับ supplier (Supplier relationship management tactics)
· การจัดกลุ่ม supplier (Supplier category)
· การวัดผลงานของ supplier (Supplier Performance Measurement)
· การประเมิน supplier (Supplier Evaluation)
· The Supplier Code of Conduct
· การบริหารความเสี่ยง
· ทำอย่างไรในการตรวจสอบคุณภาพของ supplier ( quality audit supplier )
· ใครมีบทบาทในการ ตรวจและประเมินผลงานของ supplier (Who should join supplier quality audit and supplier evaluation)
· ความสำคัญของการจัดทำApproved supplier list
· การจัดการ Approved supplier list (ASL) อย่างมีประสิทธิภาพอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 225
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line