หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Systematic Thinking การคิดอย่างเป็นระบบ Share
พ.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
คนเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลา เพราะเราต้องอาศัยความคิดเพื่อการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำกิจกรรมใดๆในชีวิต ความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้คนเรามีความคิดที่แตกต่างกันและเป็นสาเหตุทำให้ตัดสินใจ แตกต่างกันไปด้วย การคิดอย่างไม่มีรูปแบบและไม่รอบคอบอาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ ตรงกันข้ามการคิดอย่างเป็นระบบจะ ช่วยให้เรามีความคิดอย่างเป็นรูปแบบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 036
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain ( 20th Flr, Liberly Square,Silom )

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
ประสบการณ์การทำงาน
· ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย โครงการ Sporty Hero
· ผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ TCC Capital
· พนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ในการคิดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของความคิดและการตัดสินใจ
· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีคิดในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงวิธีคิดของตนเอง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดหลักสูตร

· ความเกี่ยวพันระหว่าง ความรู้ ความคิด อารมณ์และการตัดสินใจ
· หลักการคิดและวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ
· การวางพื้นฐานทางความคิด
· กระบวนการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
· หลักการพัฒนาความคิดให้มีประสิทธิภาพ
· อุปสรรคในการคิดและการปรับปรุงแก้ไข
· วิธีคิดมุ่งสู่ความสำเร็จ
· รูปแบบวิธีคิด
  - การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
  - คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
  - คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Lateral thinking)
  - คิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrate thinking)
  - การคิดถึงคุณภาพ (Quality thinking)
· การตัดสินใจอย่างมืออาชีพอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 225
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line