หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Training the trainer การสร้างวิทยากรมืออาชีพ Share
พ.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งให้ความสำคัญและหันมาส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ ได้มีทักษะในการถ่ายทอด ความรู้ให้กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ใน ขณะเดียวกันก็สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร หลักสูตร Training the Trainer เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อฝึกฝนและสร้างวิทยากรมืออาชีพโดยเฉพาะ โดยจะเน้นตั้งแต่เรื่องของการรู้จักบทบาทหน้าที่ของวิทยากร การวางแผนในการ เป็นวิทยากร จิตวิทยาต่างๆที่ใช้กับผู้ฟัง กลยุทธ์และทักษะที่จำเป็นในการเป็นวิทยากร จนกระทั่งการพัฒนาบุคลิกภาพของ วิทยากรให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้ฟัง โดยในหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่ฝึกฝนการเป็นวิทยากรในทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังเน้นในเรื่อง ของการฝึกปฏิบัติเทคนิคและกลยุทธ์ที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรคุณภาพที่ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 035
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain ( 20th Flr, Liberly Square,Silom )

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์จิตติมา รักนาค
· ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
· อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
· วิทยากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผู้ที่ทำงานด้านการบรรยาย ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมทั้งผู้ที่สนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต
วัตถุประสงค์
· ความรู้พื้นฐานและเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ในการเป็นวิทยากร
· ฝึกบรรยายจริง โดยมีวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้ให้คำแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาด
· ฝึกฝนเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการบรรยาย
· สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเป็นวิทยากรได้จริง
รายละเอียดหลักสูตร

· บทบาทหน้าที่ การวางแผน และการเตรียมตัวสำหรับวิทยากรฝึกอบรม
· จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
· ทักษะที่จำเป็นสำหรับวิทยากรฝึกอบรม
· การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสำหรับวิทยากร
· กลยุทธสู่ความสำเร็จสำหรับการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
· ฝึกปฏิบัติทักษะการถ่ายทอดความรู้ (ฝึกบรรยาย)
· ฝึกปฏิบัติทักษะการถ่ายทอดความรู้ (ฝึกปฏิบัติ)
· ฝึกปฏิบัติทักษะการถ่ายทอดความรู้ (ฝึกรวมบรรยายและปฏิบัติ)อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 560.00 240.00 8,560.00 8,320.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 553.00 237.00 8,453.00 8,216.00 400
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line