หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Effective Purchasing Services level การให้บริการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ Share
พ.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซื้อ และ ปรับปรุงการให้บริการงานจัดซื้อกับทุกหน่วยงาน ในองค์กร ให้ทันเหตุการณ์และ ความต้องการได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ถูกหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นการลดความขัดแย้งในองค์กร และเพื่อความ ได้เปรียบเชิงธุรกิจในภาวะที่มีความกดดันทางเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบัน

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 034
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain ( 20th Flr, Liberly Square,Silom )

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์
ประสบการณ์ทำงาน
· ที่ปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd.
· เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และพนักงาน, ผู้จัดการและพนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
· รู้จักบทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
· ทำความเข้าใจและความร่วมมือในแต่ละฝ่าย
· เรียนรู้ และทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าภายในองค์กรเพื่อลดความขัดแย้ง
· เข้าใจธรรมชาติของความต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด
· เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซื้อ
· เรียนรู้ และทำความเข้าใจการแก้ปัญหาภายในองค์กร
ประโยชน์ที่จะได้รับ
· เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายจัดซื้อ
· สามารถบริหารและลดความขัดแย้งในองค์กร
· เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
· เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ Internal and External Customers
· ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
· เพิ่มระดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายจัดซื้อ
รายละเอียดหลักสูตร

· บทบาทของฝ่ายจัดซื้อ
· ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (What is internal customer?)
· ฝ่ายจัดซื้อเกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นๆ อย่างไร
· การบริการด้วยความพึงพอใจ
· การลดความขัดแย้งในองค์กร
· การให้บริการการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
  - Purchasing Policy
  - การบริการ Internal Customers โดยไม่ผิดระเบียบและถูกหลักธรรมาภิบาล
· บทบาทของฝ่ายจัดซื้อกับ Inventory และ Warehouse
· บทบาทของฝ่ายจัดซื้อกับปัญหาคุณภาพและการ Reject วัตถุดิบ
· บทบาทของฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายบัญชีและการเงิน
· การบริหาร Credit term
· ฝ่ายจัดซื้อเกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
· ฝ่ายจัดซื้อ Indirect Material และฝ่าย Engineer
· ฝ่ายจัดซื้อ Direct Material และ ฝ่ายผลิต กับการวางแผน
· เทคนิคในการพัฒนา Purchasing team
· กรณีศึกษาอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 225
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line