หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Presentation Skill Workshop พัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Share
เม.ย. 2552
หลักการและเหตุผล
การนำเสนองานถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ เนื่องจากการนำเสนองานถือเป็นด่านแรกที่ลูกค้าและเพื่อน ร่วมงานจะยอมรับหรือปฏิเสธสินค้า บริการ หรือความคิดที่ถูกเปิดเผยออกไป การนำเสนอจึงกลายเป็นหัวใจของความสำเร็จใน หน้าที่การงานของคนจำนวนมาก และทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตร Presentation Skill Workshop ได้รับการออกแบบมา เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาอย่างมืออาชีพ ที่จะปูพื้นฐานตั้งแต่ความรู้ แนวคิด หลักการนำเสนอที่ ถูกต้อง จนถึงเทคนิคต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการนำเสนอได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 033
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน ExecuTrain ( 20th Flr, Liberly Square,Silom )

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์จิตติมา รักนาค
· ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
· อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
· ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการนำเสนอ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพในอนาคต
วัตถุประสงค์
· มีความมั่นใจในการนำเสนอ เพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง
· สร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับต่อผู้บังคับบัญชาและลูกค้า
· เรียบเรียงข้อมูลได้เป็นลำดับขั้น สามารถประหยัดเวลาในการนำเสนอ
· เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ และสามารถนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน
รายละเอียดหลักสูตร

· การนำเสนอสำหรับผู้บริหาร
· ความรู้พื้นฐานการพูด การนำเสนอ
· บุคลิกภาพสำหรับการนำเสนอ
· โครงสร้างการนำเสนอ
· เทคนิคการนำเสนอ
· การนำเสนอต่อที่ประชุม
· การรายงานผลการปฏิบัติงาน
· การนำเสนอแบบบรรยายสรุป
· การนำเสนอเพื่อค้นหาคำตอบ
· การพูดจูงใจสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา
· ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ
· ฝึกปฏิบัติการนำเสนออัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 560.00 240.00 8,560.00 8,320.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 553.00 237.00 8,453.00 8,216.00 400
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line