หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Articles
กำไรเพิ่ม ธุรกิจรอด ลดต้นทุน (อย่างต่อเนื่อง) ShareBy : ยรรยง ธรรมธัชอารี
Publisher :
Date : 24 กันยายน 2551

-การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านผลกำไรนั้น เจ้าของกิจการและผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจเสียแต่เนิ่นๆ การลดต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญควบคู่กับการบริหารธุรกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงกำไรที่ลดลง ดังนั้นถ้าหากกิจการต้องการรักษาสัดส่วนของกำไรไว้ให้ได้ก็จำเป็นต้องลดต้นทุนลง และกระบวนการลดต้นทุนก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงย่อมนำไปสู่การตัดราคาขายอันหมายถึงการตัดกำไรลงนั่นเอง แม้ว่าการคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการมักเป็นเรื่องของฝ่ายบัญชี แต่ถ้าหากพนักงานทุกคนมีพื้นความรู้และเห็นความสำคัญของการควบคุมต้นทุนก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการควบคุมต้นทุนให้ได้ย่อมหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนและมองเห็นความสำคัญของการลดต้นทุน เพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกด้วยเทคนิคการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและได้มีการใช้อยู่ในองค์กรธุรกิจระดับโลกหลายแห่ง ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่ายและใช้ตัวอย่างประกอบที่ใกล้ตัวมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถเทียบเคียงได้กับกรณีต่างๆในชีวิตจริง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 2 “ต้นทุนมาตรฐานเครื่องมือสำคัญในกระบวนการลดต้นทุน
บทที่ 3 แนวคิดในการลดต้นทุน
บทที่ 4 แนวทางลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
บทที่ 5 การริเริ่มกระบวนการลดต้นทุน

บทที่ 6 การรายงานและติดตามผล

line