หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Home > Upper Assessment
About us

Career อาชีพ

กล่าวกันว่า การที่บุคคลใดได้ทำงานในสายอาชีพที่ตนรักและเข้ากันได้กับความเป็นตัวเองถือว่าเป็น “โชคดี” อย่างหนึ่ง ที่จริงแล้วเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่บุคคลสามารถกำหนดโชคเองได้ เพียงแค่บุคคลนั้นต้องรู้จักและเข้าใจตัวตนของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคล การเข้าใจความเป็นตัวเอง บุคลิกภาพ ความชอบ ความไม่ชอบ ความถนัด ทำให้บุคคลรู้ได้ถึงสิ่งที่ต้องการในชีวิตและค้นหาอยู่

Upper Assessment – for Career เป็นเครื่องมือประเมินสำหรับการเลือกงาน เลือกแนวทางอาชีพ เลือกช่องทางในการเจริญเติบโตในองค์กร ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ความชอบ ความถนัด

Upper Assessment – for Career
เครื่องมือประเมินในหมวด Development ได้แก่

Career Insights
เครื่องมือประเมินคุณลักษณะบุคคล ที่ช่วยค้นหาความชอบและความถนัดของตนในเชิงพฤติกรรมการแสดงออก สไตล์การสื่อสาร รวมถึงมุมมองในการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมแวดล้อม โดยได้วิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณลักษณะของสายอาชีพแขนงต่างๆ ที่เข้ากันได้ เป็นการเพิ่มความชัดเจนในการเลือกอาชีพ ช่องทางการเติบโตในหน้าที่การงาน ผลประเมินยังช่วยชี้ให้เห็นความชัดเจนในคุณลักษณะเด่นของตัวเองที่บุคคลจะสามารถใช้ผลักดันให้ตัวเองก้าวหน้าได้ หรือใช้นำเสนอคุณสมบัติของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ

CONTACT US

Sender (*)
Email (*)
Mobile
Topic (*)
Details (*)
Please fill information in the box with *

<-- กลับ

line