Positive Thinking PowerFor Sales Achievement พลิกมุมคิด พิชิตยอดขาย


    พลังความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขายที่องค์กรพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นกับพนักงานในหน่วยงานขาย เนื่องจากพนักงานขายเป็นด่านหน้าในการแสวงหาความสำเร็จขององค์กร หากไม่มีความคิดเชิงบวกแล้ว การแสวงหาโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้กับองค์กรคงเป็นไปได้ยาก ซึ่งการสร้างความคิดเชิงบวกอย่างเป็นระบบนั้นต้องเกิดจากความเข้าใจภายในตนเอง กิจกรรมต่างๆ ที่ฝึกปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ จนพัฒนาให้เกิดเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้ในที่สุดหมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
การตลาด / การขาย / CRM UPC094 เวลา 9.00-16.00 น. On-site, Inhouse Training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Sales Coach ผู้บริหารงานขาย
ผู้จัดการขาย
หัวหน้าทีมขาย
พนักงานขาย
วัตถุประสงค์
Benefits from the program
NLP Techniques for Self Inspiration & Achievement
รายละเอียดหลักสูตร
Main topics

    ความสำคัญของความคิดเชิงบวก     ที่มีผลต่อความสำเร็จในงานขาย
    ความแตกต่างของความคิดเชิงบวก     กับความคิดเชิงลบ ที่ส่งผลต่อ บุคลิกภาพและการใช้ชีวิตของบุคคล
    กิจกรรมทดสอบวิธีคิด หรือมุมมองในการมองโลกของตนเอง
    NLP Techniques for Mindset Changing   
    กิจกรรมการฝึกปรับและเปลี่ยนความคิดเชิงบวก
    เทคนิคการสร้างพลังความคิดเชิงบวก จนติดเป็นนิสัย (Habit planting)
    เทคนิคสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองสู่ชัยชนะ  (Confidence to win)
    กิจกรรมผสานพลังความคิดบวก  เพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมาย

Course length:  1 Dayอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Please call 0891298989 0.00 0.00
Please call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :
-

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาแสดงในวันอบรม
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509