Winning Negotiation กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ชนะ

Winning Negotiation
Strategy for winning deal with game theory
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ชนะ

     ในแวดวงธุรกิจ การเจรจาต่อรองเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะบุคคลที่มีเทคนิคการต่อรองชั้นยอด สามารถนำพรสวรรค์ดังกล่าว ไปสร้างข้อได้เปรียบ ให้กับ องค์กรได้อย่างมากมาย แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้สักเท่าใดนัก ก็สามารถพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญขึ้นได้

ส่งสัญญาณ เตรียมการ ควบคุมเกม เพื่อชนะการต่อรอง
     กระบวนการเจรจาต่อรองมิได้กำจัดวงอยู่เฉพาะเมื่อเริ่มพูดและจบลง ณ ที่ที่มีการเจรจา แต่อาจจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาในการดำเนินการมาก่อนหน้าที่จะมีการเจรจา ต่อรองกันขึ้น เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง เช่น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้กระบวนการผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ หรือผ่านคนรู้จักใกล้ชิด เพื่อให้มีการสื่อสารไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อนำไปสู่การสร้างอำนาจการต่อรอง

คุณจะเลือกกำหนดเกม หรือ ให้ผู้อื่นกำหนดเกมให้คุณ ?
     ทฤษฎีเกม (game theory) เป็นการจำลองสถานการณ์ทางกลยุทธ์ ซึ่งความสำเร็จในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับทางเลือกของบุคคลอื่น แต่ละฝ่ายต่างก็พยายามแสวงหาผลตอบแทนให้ได้มากที่สุด เพื่อคุมเกม ซึ่งผู้ที่เข้าใจเทคนิคการคุมเกม ย่อมมีโอกาสชนะสูงกว่า

ผู้เริ่ม ศึกษาทฤษฎีเกมในระยะแรกคือ จอห์น ฟอน นอยมันน์ และออสการ์ มอร์เกินสเติร์น โดยได้ตีพิมพ์ตำรา Theory of Games and Economic Behavior ใน พ.ศ. 2487 ต่อมา จอห์น แนชได้พัฒนาการศึกษาในด้านนี้และได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์จากการนำ ทฤษฎีเกมไปประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์ นอกจากแนชแล้ว มีนักทฤษฎีเกมคนอื่นอีกเจ็ดคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
หมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools UPC091 เวลา 9.00-16.00 น. On-site, Inhouse Training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Executive Coach ผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายขาย ผู้ดูแลทีมขาย  พนักงานฝ่ายขาย   ฝ่ายจัดซื้อ
วัตถุประสงค์
Benefits from the program
Negotiation Strategy | Negotiation Skills

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนี้ จะช่วยเสริมทักษะและกลยุทธ์ในการต่อรองซึ่งมีตั้งแต่การเตรียมตัว การศึกษาคู่แข่ง และกระบวนการในการเจรจาต่อรอง ด้วยการประยุกต์ทฤษฎี Game Theory ซึ่งจะช่วยคุณ พลิกสถานการณ์ คุมเกม สร้างแต้มต่อ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จให้กับคุณมากยิ่งขึ้นในทุกการเจรจา

เนื้อหาหลักสูตร 

1. องค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง

2. หลักการของการเจรจาต่อรองที่ดี 

3. การเจรจาต่อรองโดยใช้แนวทางจิตวิทยา (Psychological Approach) 
 - การทดสอบ
 - การจับสัญญาณ
 - การกระตุ้น เร่งให้ตัดสินใจ
 - หลุมพราง 

4. แนวทางการเจรจาต่อรองโดยใช้ทฤษฎีเกม (Game Theory) 

5. ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
   • ขั้นตอนก่อนการเจรจา
   • ขั้นตอนในขณะเจรจา
   • ขั้นตอนในการปิดการเจรจา 

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง 

**กรณีศึกษา (จะมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการบรรยาย)อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Please call 0891298989 0.00 0.00
Please call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :
-

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาแสดงในวันอบรม
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509