Positive Mindset Powerfor Creating Happy Workplace พลังความคิดบวก เพื่อบริษัท ความสุข ไม่จำกัด
เติมเต็มศักยภาพ   เสริมสร้างความสุข

     ความต้องการพื้นฐานของแต่ละคนในที่ทำงานอาจแตกต่างกัน อาทิเงิน ชื่อเสียง ความสำคัญ  แต่ ความต้องการสูงสุดของคนทำงานคือการได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก/ถนัด และสนุกไปกับการทำสิ่งนั้น   เมื่อคนในองค์กรสนุกไปกับการทำในสิ่งที่ตนเองรักหรือถนัด  โดยมีการผสานสู่เป้าหมายใหญ่เดียวกันแล้ว ย่อมส่งผลต่อบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบสำหรับการสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจให้ตนเองด้วย เทคนิคการตั้งคำถาม ซึ่งต่อยอดสู่การสื่อสารเชิงบวก การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อกันและกัน อีกทั้งกระตุ้นให้เห็นว่าพฤติกรรมของแต่ละคนเป็น jigsaw ที่มีความสำคัญซึ่งจะนำพาไปสู่ภาพใหญ่ซึ่งก็คือ  ความสำเร็จร่วมกันหมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
งานอดิเรกและวิชาชีพ UM15 เวลา 9.00-16.00 น. on site
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Leadership Coach
ทุกคนในองค์กร
วัตถุประสงค์
Benefits from the program
Self Motivation | Positive Thinking | Stress Reduction
รายละเอียดหลักสูตร


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call 0891298989 0.00 0.00
Pls call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509