New World's Order Trend, Opportunities, and Strategy in the Changing Landscape
โลกธุรกิจจากนี้ไป จะไม่เหมือนเดิม

เพราะโลกธุรกิจจากนี้ไป จะไม่เหมือนเดิม 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสนับสนุนพิศษจากภาครัฐของหลายประเทศมหาอำนาจ 
FTA ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆ
โครงสร้างเศรษฐกิจ  สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งปัจจัย เรื่องแหล่งพลังงาน  ความผันผวนใน commodity market อันเนื่องมาจาก hedge fund และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี

ล้วนส่งผลต่อการวางแผนและปรับกลยุทธ์ ที่คุณต้องให้ความสนใจ

หากคุณและทีมกำลังมองหาสิ่งต่อไปนี้   workshop/key note session นี้ช่วยคุณได้
หมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools UM14 เวลา 9.00-16.00 น. In-house training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

Upper Knowledge Executive Coach

•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง

•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารในสายงาน commercial ,ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
วัตถุประสงค์
ประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
* เปิดมุมมองเชิงมหภาพที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรวดเร็ว
* เสริมทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) และการกำหนดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (strategic positioning)
* เสริมทักษะด้าน creative business development
รายละเอียดหลักสูตร

Outline

 New World’s Order:  Trend and Impact to your industry and your company

 Strategic and Critical Factors to Your Success

 Strategic  Five Forces

 Profitability Improvement

 Negotiation Strategy

 Creative Business Development Strategy


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Please call 0891298989 0.00 0.00
Upper Knowledge member 0.00 0.00
หมายเหตุ :
--

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509