Management Sytemand Tools for Managementระบบบริหารองค์กรสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารมือใหม่
ผู้บริหารที่ทรงประสิทธิภาพ  สร้างได้ 
เริ่มต้นที่ความใส่ใจในระบบ

ก้าวแรกสู่การเติบโตขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร   สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ  “ความตั้งใจ  และใส่ใจ” ในการจัดระบบการบริหาร และการสื่อสาร

Benefits from the program
Managerial skill | Modern management tools | Leadership Communicationหมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
งานอดิเรกและวิชาชีพ UM13 เวลา 9.00-16.00 น. on site
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Executive Coach
ผู้บริหารระดับกลาง รวมทั้งผู้ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้บริหารในอนาคต
วัตถุประสงค์
Benefits from the program
Managerial skill | Modern management tools | Leadership Communication
รายละเอียดหลักสูตร


ก้าวแรกสู่การเติบโตขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร   สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ  “ความตั้งใจ  และใส่ใจ” ในการจัดระบบการบริหาร และการสื่อสาร

Outline
Efficiency vs  Effectiveness  ความแตกต่างระหว่าง   ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
Do less get more
or Do more get less ?
Management System   ระบบการบริหารในองค์กร
Malcom Baldrige National Quality Award  as an effective management framework
Effectives Tools for Management  เครื่องมือสำหรับช่วยบริหารจัดการสมัยใหม่
       Goal setting
       Prioritization
       Proactive checklist
       Monitoring and reporting
Driving Change and Communication  การสื่อสารและนำการเปลี่ยนแปลง   
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มผลลัพธ์ให้กับองค์กร  บทเรียนจากองค์กรชั้นนำ


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call 0891298989 0.00 0.00
Pls call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :
Malcom Baldrige National Quality Award, Thailand Quality Award framework

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509